Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Mycobacterium avium-intracellulare (MAI) kompleks DNA

06.06.2024Versjon 0.2Forfatter: Fredrik Müller, Tone Tønjum og Jagdip Kaur

Indikasjon 

Mistanke om infeksjon med atypiske mykobakterie inkludert Mycobacterium avium/intracellulare, som er vanligst.

 

Se også Mykobakterier.

Prøvemateriale 

Rekvirering 

Elektronisk rekvirering anbefales.

Analysekoder:

  • MYAP: Mycobacterium avium DNA
  • MINP: Mycobacterium intracellulare DNA

 

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Prøvetaking og prøvebehandling 

  • Bronkialskyllevæske og Indusert sputum er mer velegnet materiale enn Ekspektorat
  • Ventrikkelaspirat anbefales hos pasienter som ikke kan ta sputumprøve (barn, eldre)
  • Luftveisprøver og ventrikkelaspirat bør tas om morgenen før inntak av mat og drikke
  • Ta helst 3 prøver på 3 ulike dager. Sendes i hver sin beholder i passende transporthylse

Oppbevaring og forsendelse 

Sendes raskest mulig til laboratoriet i passende transporthylse. Prøven oppbevares kjølig før forsendelsen.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av Mycobacterium avium/intracellulare DNA ved sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR; cobas® MAI).

Utførende laboratorium 

  • Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet
  • Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål

Svar 

Mycobacterium avium DNA: Påvist/Ikke påvist.

Mycobacterium intracellulare DNA: Påvist/Ikke påvist.

 

Alle positive funn gjennomgås og ringes ut umiddelbart av lege eller bioingeniør på TB-lab.

Forventet svartid 

1-2 virkedager.

MERKNADER 

  • Alle prøver som undersøkes mhp. mykobakterier dyrkes på flytende medier (MGIT) og/eller faste medier (LJ) avhengig av prøvemateriale

Akkreditering 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.