Kognitiv funksjon

21.12.2022Versjon 0.3

Generelt 

Forvirring og motorisk uro, redusert hukommelse, konsentrasjonsvansker, redusert oppmerksomhet og reguleringsvansker kan være tegn på kognitive utfall etter skade. Ved mistanke om dette bør det henvises til en kartlegging hos ergoterapeut.

Vær særlig obs der sykehistorie gir mistanke om mulig traumatisk hjerneskade, også når CT caput er normal.

 

 

Posttraumatisk forvirringstilstand (PTF) er et eksempel på en forbigående tilstand av forvirring og desorientering i oppvåkningsfasen etter en traumatisk hjerneskade. Traumemanual (HUS) (metodebok.no)

Andre årsaker til kognitive utfall kan være delir, abstinenser eller begynnende demensutvikling før den aktuelle skaden.

 

Generelle behandlingstiltak:

1. Etabler miljøtiltak.
2. Tilstreb tilstrekkelig søvn og etabler døgnrytme.
3. Vurder behov for medikamentell behandling mot forvirring, uro og agitasjon.
4. Vurder behov for vedtak om somatisk helsehjelp (tvangsvedtak).

 

(Ny sekundær henvisning, avdeling: ERGO-HBE Generell).

 

Språkfunksjon er også en kognitiv funksjon som kan bli affisert etter hjerneskade, ved mistanke om dette bør det henvises til kartlegging hos logoped.

 

(Ny sekundær henvisning, avdeling: LOGO-HBE)