Komplikasjoner til levercirrhose

15.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Gastromedisinsk avdeling

Generelt 

Tidlige stadier av cirrhose er ofte asymptomatiske, men tilstanden kan etter hvert medføre en rekke ulike komplikasjoner som er omtalt nedenfor.

 

Begrepet "akutt-på-kronisk" leversvikt brukes når komplikasjoner inntreffer som et resultat av en utløsende faktor. Det er viktig å identifisere slike faktorer (infeksjon eller GI-blødning er de vanligste) da spesifikk behandling påvirker forløpet.

 

Prognosen ved dekompensert levercirrhose er likevel alvorlig. Ved Child-Pugh C (bilirubin over 50 µmol/l, albumin under 30 g/l, moderat ascites, encefalopati grad 3-4) angis 1-årsmortalitet til ca. 50 %.