Pneumoni hos immunsupprimerte

08.02.2024Versjon 1.7Forfatter: Torgun Wæhre, Magnhild Eide Macpherson og Jan Cato Holter

Bakgrunn 

Lungeinfeksjoner er blant de hyppigste infeksjonene hos personer med redusert immunforsvar. Typen immunsvikt er avgjørende for hvilke agens som er mest aktuelle. Andre årsaker til lungeinfiltrater hos slike pasienter kan være grunnsykdommen (cancer, autoimmun sykdom), medikamentell lungeskade (metotrexat, andre cytostatika) og stråleskade. Immunsupprimerte er spesielt utsatt for alvorlig forløp av COVID-19 (COVID-19).

Mikrobiologisk etiologi ved ulike typer immunsvikt 

Nøytropeni (se Feber hos nøytropene pasienter)

Vanlige bakterielle luftveisagens inkludert gram-negative staver (inkl. Pseudomonas aeruginosa) og gule stafylokokker dominerer. Ved langvarig ( >14 dager) nøytropeni øker risiko for invasive muggsoppinfeksjoner, spesielt Aspergillus spp.

 

Cellemediert immunsvikt (høydose/langtids glukokortikoider, flere biologiske legemidler, calcineurinhemmere og mTOR inhibitorer)

I tillegg til vanlige luftveisagens bør man tenke på mulighet for opportunist agens som:

  • Bakterier: Nocardia spp, Legionella ssp., mykobakterier
  • Sopp: Pneumocystis jirovecii, Aspergillus spp.
  • Virus: Herpesvirus, spesielt VZV og CMV. Adenovirus.

 

Hypogammaglobulinemi (se Primære immundefekter)

Medfødt eller ervervet/ iatrogen hypogammaglobulinemi (f.eks etter rituximab) gir spesielt risiko for infeksjoner med kapselkledte mikrober som pneumokokker, Haemophilus influenzae og Moraxella catarrhalis.

Diagnostikk 

Røntgen og evt. CT thorax

 

Blodprøver inkludert kvantitering av immunglobuliner (IgG, IgA, IgM) og evt. IgG-subklasser, og differensialtelling av lymfocytter

 

Mikrobiologisk diagnostikk

Luftveisprøver (ekspektorat/ indusert sputum/ trakealsekret/ bronkial skyllevæske/ evt. nasofarynksBAL):

 

Blodprøver

  • Aspergillus Ag: galaktomannan (Mikrobiologisk avdeling, Rikshospitalet)
  • CMV PCR (Mikrobiologisk avdeling, Rikshospitalet), evt andre virus (EBV, adenovirus)

 

Urinprøve

Behandling