Ikteinfeksjon (trematodeinfeksjon)

02.07.2023Versjon 0.5Forfatter: Mogens Jensenius, Frank Olav Pettersen

Bakgrunn 

Schistosomiasis (bilharzia) omtales i Schistosomiasis

Andre trematodeinfeksjoner som kan gi sykdommer i lunger (paragonimiasis), lever/galleveier (fascioliasis, clonorchiasis, opistorchiasis) og tarm (fasciolopsiasis), forekommer meget sjelden som importsykdommer i Norge. Smitte skjer i hovedsak gjennom inntak av ukokt ferskvannsfisk (clonorchiasis og opistorchiasis), ferskvannskalldyr (paragonimiasis), grønnsaker og grønne (vann-)planter (fascioliasis og fasciolopsiasis).

Klinikk 

Akutt infeksjon: inkubasjonstid 3-4 uker, alt fra asymptomatisk/milde symptomer til magesmerter, feber, eosinofili. Symptomene øker med økende antall ormer.

 

Kronisk infeksjon: ofte asymptomatisk, uspesifikke og vage abdominale symptomer, ascites og tarmobstruksjon (fasciolopsiasis) galleveisobstruksjon og bakteriell cholangitt (clonorchiasis, opistorchiasis og fascioliasis), langvarig hoste og brunfarget ekspektorat (paragonimiasis). Kronisk clonorchiasis er assosiert med cholangiocarcinom og kan sees hos innvandrere fra endemisk områder (SØ-Asia).

Diagnostikk 

Anamnese med opphold i land hvor sykdommene er endemisk og inntak av risikoføde, klinikk, eosinofili, rtg.us.. Serologi fins for Fasciola og Paragonimus (sendes til UNN som ved videresender prøven til Basel, Sveits). Påvisning av egg i avføring eller sputum (paragonimiasis), nødvendig for sikker diagnose, men har lavere sensitivitet enn serologi.

 

Mikrobiom-undersøkelse i avføring

Behandling 

Clonorchiasis, opistorchiasis, paragonimiasis og fasciolopsiasis: prazikvantel (Biltricide®, tabletter 600 mg; uregistrert) i høydose (75 mg/kg fordelt på 2 - 3 doser daglig i 2 - 3 dager) med mat. Feces-kontrollprøve 4 uker etter avsluttet behandling for clonorchiasis, opistorchiasis og fasciolopsiasis. Klinisk kontroll og av eosinofile, samt rtg. thorax for paragonimiasis.

 

Fascioliasis: triklabendazol (Egaten®, tabletter 250 mg; uregistrert), 10 mg/kg/dag med fettholdig mat som engangsdose (tilsvarer 750 - 1000 mg til de fleste voksne pasienter), behandlingseffekt ca. 80 %. Ved alvorlig sykdom ny dose neste dag. Ved manglende effekt gis ny behandling etter noen uker. Kontroll av eosinofile og faeces 3 måneder etter behandling.