Analyser

Rhinovirus RNA

13.09.2022Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

Luftveisinfeksjon hos barn og immunsupprimerte (symptomvarighet <2 uker).

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av rhinovirus RNA med in-house, sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Ålesund: Som del av Akuttpanel luftveisinfeksjon, barn

Molde: Som del av Luftveisvirus PCR-panel

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

Svartid 

1-3 virkedager.

Tolkning 

Rhinovirus er vanlig forekommende i befolkningen og gir i mange tilfeller asymptomatisk infeksjon. Betydningen av en positiv rhinovirustest må derfor tolkes utifra klinikk (feks. immunsuppresjon) og pasientens øvrige mikrobiologiske prøvesvar.