Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Hepatitt C virus (HCV) RNA genotype

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: Akkreditert iht NS-EN ISO15189:2012, TEST227
29.05.2024Versjon 1.5Forfatter: Ingvild Klundby, Andreas Lind, Veselka DimovaGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-28

Indikasjon for prøvetaking 

Analysen er beregnet som veiledning for valg av behandling hos pasienter med kronisk HCV-infeksjon. Se også Hepatitt C virus (HCV)

 

Ikke indikasjon

  • Utføres ikke som diagnostisk test for å bekrefte HCV-infeksjon.
  • Utføres ikke ved kjent genotype innen siste 5 år, med mindre det er særskilte årsaker (f.eks. reell mistanke om reinfeksjon) - dette må angis på rekvisisjonen.
  • Utføres ikke ved HCV RNA kopitall < 500 IU/ml.

Prøvemateriale 

EDTA-plasma.

Minimum 200 µL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av HCV genotype med Line probe hybridiseringsmetode.

Utførende laboratorium 

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål.

Svar 

HCV genotype 1–6 inkludert subtyper.

Svartid 

7-14 virkedager.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.