Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

IgG-indeks, SP/P

22.11.2021Versjon 1.2

Bakgrunn 

Normalt produseres det ikke immunglobulin G (IgG) i hjernevevet, slik at alt IgG i spinalvæsken stammer fra blodet. Multippel sklerose (MS) gir produksjon av lokalt IgG i sentralnervesystemet, og påvisning av intratekal produksjon av IgG kan brukes ved utredning med tanke på MS, med høy sensitivitet. Også andre typer inflammasjon eller infeksjon i hjernen kan gi lokal IgG-produksjon, slik at dette fenomenet ikke er spesifikt for MS.

 

For å vurdere om økt konsentrasjon av IgG i spinalvæske skyldes proteinlekkasje fra plasma eller lokal syntese er det nødvendig å sammenlikne konsentrasjonen av IgG i spinalvæske og serum med konsentrasjonen av albumin, som er et protein som aldri blir laget i sentralnervesystemet. IgG-indeks er forholdet mellom konsentrasjonen av IgG i spinalvæske og serum, dividert på det samme forholdet for albumin:

sp-IgG-indeks = (sp-IgG/s-IgG) / (sp-albumin/s-albumin)

 

Denne indeksen blir relativt spesifikk for økt IgG-produksjon i sentralnervesystemet. For å unngå for stor analytisk variasjon i en størrelse som er beregnet på grunnlag av 4 målinger, er det viktig at laboratoriet analyserer IgG i spinalvæske og serum med samme metode (og ditto for albumin). Se også sp, proteinelektroforese.

Indikasjoner 

Mistanke om MS der undersøkelsen i noen grad supplerer informasjon oppnådd ved isoelektrisk fokusering av IgG i spinalvæske og serum.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse
Ingen.

 

Prøvetaking
Minst 1 mL spinalvæske uten blodtilblanding. Serum: vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel.

Veiledende referanseområder 

Kvinner og menn: 0,3–0,7.

 

Kommentarer
Metodeavhengige verdier. Konferer utførende laboratoriums referanseområder.

Tolkning 

Kun høye verdier har klinisk betydning.

 

MS diagnostiseres på basis av klinikk, røntgenologi og spinalvæskeundersøkelser. Påvisning ved isoelektrisk fokusering av IgG-bånd i spinalvæske uten at disse gjenfinnes i serum indikerer lokal IgG-produksjon. Slike bånd finnes hos over 90 % av pasienter med MS men sees også ved subakutt skleroserende panencefalitt, ved kroniske infeksjoner i sentralnervesystemet pga. virus, bakterier, sopp eller parasitter som Borrelia, ved Guillain-Barré-syndromet og ved meningeal karsinomatose.

 

Økt indeks sees hos 70-95 % av pasienter med MS, noe avhengig av sykdommens kliniske stadium. Økt indeks er like spesifikk som påvisning av IgG-bånd i spinalvæske men er mindre sensitiv.

Analytisk og biologisk variasjon 

7,2 %

 

Tallet er en variasjonskoeffisient og gjelder over et tidsrom på dager–måneder.