Analyser

Cytomegalovirus DNA kvantitering

15.09.2021Versjon 1.7

Indikasjon for prøvetaking 

  • Screening etter organ- eller benmargstransplantasjon for tidlig diagnose av CMV-infeksjon
  • Utredning av mistenkt CMV-sykdom hos immunsupprimerte
  • Utredning av mistenkt intrauterin CMV-sykdom

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Kvantitativ påvisning av CMV virus DNA.

Svar 

Påvist/Ikke påvist

Ved påvist virus DNA; tallverdi angis IU/mL.

Svartid 

1-2 virkedager.

Akkreditert