Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Borrelia IgM

22.09.2021Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

Minimum 200 µL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

For rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av overflateproteinet OspC, som er immundominant for IgM-responsen i den tidlige fasen av infeksjonen.

Kjemiluminisencens-immunanalyse (CLIA) på automatisk analyseplatform, LiaisonXL DiaSorin.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Negativ / Uspesifikk reaksjon / Gråsone / Positiv.

Svartid 

Svartid 1-5 virkedager.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Tolkning 

Lege tolker og kommenterer prøvesvar basert på eventuelle tidligere prøveresultater og oppgitt klinisk informasjon.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.