Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Borrelia IgM

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
13.11.2023Versjon 1.7Forfatter: Andreas Lind, Veselka DimovaGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-13

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

Minimum 200 µL.

 

*For undersøkelse av spinalvæske mtp. borrelia behøves serum og spinalvæske tatt samme dag. I tillegg må rekvirenten sende serum og spinalvæske for bestemmelse av albumin og total-IgG til Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS, Ullevål eller formidle disse resultatene på rekvisisjonen.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av overflateproteinet OspC, som er immundominant for IgM-responsen i den tidlige fasen av infeksjonen.

Kjemiluminisencens-immunanalyse (CLIA) på automatisk analyseplatform, LiaisonXL DiaSorin.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Negativ / Uspesifikk reaksjon / Gråsone / Positiv.

Svartid 

Svartid 1-5 virkedager.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Tolkning 

Lege tolker og kommenterer prøvesvar basert på eventuelle tidligere prøveresultater og oppgitt klinisk informasjon.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.