Analyser

Parasitter mikroskopi (fæces)

12.05.2021Versjon 2.2

Indikasjon for prøvetaking 

  • Persisterende eller intermiterende reiserelatert diaré (>2 uker), magesmerter, kvalme, vekttap
  • Persisterende eller intermitterende diaré hos pasienter uten reiseanamnese etter negativt resultat på undersøkelse for tarmpatogene bakterier og virus
  • Kronisk diaré hos immunsupprimerte pasienter
  • Uterdning av eosinofili
  • Utredning av immunsupprimerte pasienter, født utenfor Europa og Nord-Amerika, i forbindelse med transplantasjon
  • Asymptomatiske flyktningebarn og asylsøkere som skal begynne i barnehage eller barneskole
  • Adoptivbarn etter ankomst i Norge
  • Anal kløe (mistanke om infeksjon med Barnemark/Enterobius vermicularis)

Prøvemateriale 

Prøvetaking og behandling 

Prøven sendes samme dag. Hvis ikke, skal den oppbevares kjølig (2-8ºC) før forsendelsen og sendes så raskt som mulig.

"Fersk prøve" (f.eks. Duodenalaspirat til Strongloides-diagnostikk) sendes raskest mulig etter avtale med laboratoriet (30-60 minuter). 

Undersøkelsesprinsipp 

  • Direkte mikroskopi av sentrifugert sediment og påvisning av diverse egg/cyster/larver
  • Modifisert Ziehl-Neelsen- farging til påvisning av trophozoitter og diverse cyster/oocyster

Svar 

Påvist/Ikke påvist med taksonomi (mikrobenavn, subtype osv) dersom påvist.

Svartid 

2-3 virkedager

Tolkning 

Påvisning av patogene cyster eller egg er diagnostisk.

Merknader 

I tillegg kan det gjøres PCR-analyser for påvisning av DNA fra visse parasitter:

 

PCR-us. for Giardia lamblia, Cryptosporidium spp. og Entamoeba histolytica  utføres på alle fæcesprøver.

Dersom undersøkelse for andre parasitter er klinisk indisert, bør dette angis på rekvisisjonen sammen med relavante kliniske opplysninger.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.