Analyser

Malaria antigen (hurtigtest)

24.10.2023Versjon 0.6

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om infeksjon med Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale eller P. malariae.

Malaria bør mistenkes hos alle pasienter med feber som har opphold i malariaendemisk område de siste måneder. Se også Malaria mikroskopi og Malaria DNA.

Prøvemateriale 

EDTA fullblod.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Prøvetaking og behandling 

Kristiansund

Hurtigtest: Utføres svares i LIMS av bioingeniør ved medisinsk biokjemi i Kristiansund. Resultat varsles per telefon til vakthavende lege ved AMM så fort som mulig innenfor tidsrommet 08:00 – 23:59 alle dager.

Tykk og tynn dråpe: Med.biokjemi Kristiansund lager utstryk av tykk og tynn dråpe som sendes til mikrobiologi Molde for farging og vurdering enten med første kassetransport eller med taxi etter avtale med vakthavende lege ved AMM.

Molde

Hurtigtest: Utføres ved mikrobiologi Molde av bioingeniør og svares av bioingeniør i LIMS. Resultat varsles til vakthavende lege ved AMM så fort som mulig innenfor tidsrommet 08:00 – 00:00 alle dager.

Tykk og tynn: Med.biokjemi Molde lager utstryk av tykk og tynn dråpe og varsler så raskt som mulig bioingeniør ved mikrobiologi Molde om at det er laget utstryk som skal farges. Bioingeniør ved Mikrobioloig Molde varsler lege når utstryk er klare for vurdering.

Volda

Hurtigtest: Utføres svares i LIMS av bioingeniør ved med.biokjemi i Volda. Resultat varsles per telefon til vakthavende lege ved AMM så fort som mulig innenfor tidsrommet 08:00 – 00:00 alle dager.

Tykk og tynn dråpe: Med.biokjemi Volda lager utstryk av tykk og tynn dråpe som sendes til mikrobiologi Ålesund for farging og vurdering enten med første kassetransport eller med taxi etter avtale med vakthavende lege ved AMM.

Ålesund

Hurtigtest: Utføres og svares i LIMS av bioingeniør ved mikrobiologi Ålesund. Resultat varsles per telefon til vakthavende lege ved AMM så fort som mulig innenfor tidsrommet 08:00 – 00:00 alle dager.

Tykk og tynn dråpe: Med.biokjemi Ålesund lager stryker ut tykk og tynn dråpe og varsler så raskt som mulig bioingeniør ved mikrobiologi Ålesund det er laget utstryk som skal farges. Det skal lages ekstra preparater slik at et av settene kan vurderes av infeksjonsspesialist i Ålesund. (Lege ved AMM kontakter infeksjonsspesialist). De andre settet skal sendes mikrobiologi Molde ved første kassetransport for vurdering lege ved AMM. Bioingeniør ved Mikrobiologi Ålesund varsler lege ved AMM når utstryk er farget.

Oppbevaring og forsendelse 

Malariadiagnostikk er øyeblikkelig hjelp-undersøkelser og prøven bør fraktes til laboratoriet så raskt som mulig.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkromatografisk antigentest.Testen inneholder et antistoff mot et P. falciparum-spesifikt antigen og et antistoff mot et felles anigen fra alle de fire humanpatogene Plasmodium sp.

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

Evt. med en kommentar om testen er positiv for P. falciparum eller kun for felles Plasmodium antigen.

Tolkning 

  • Positiv test mot P. falciparum-spesifikt antigen indikerer infeksjon med P. falciparum, evt dobbeltinfeksjon
  • Positiv test for kun felles antigen fra alle humanpatogene Plasmodium sp. indikerer infeksjon med P. vivax, P. ovale eller P. malariae
  • Sensitiviteten for P. ovale og P. malariae er lavere enn for P. falciparum og P. vivax og negativt resultat utelukker ikke infeksjon

Merknader 

  • Testen kan ikke skille en enkel malariainfeksjon fra dobbeltinfeksjon med flere arter
  • Testens sensitivitet er avhengig av parasittmengde - et negativt resultat utelukker ikke infeksjon
  • Malaria hurtigtest bør alltid ledsages av mikroskopi, både for å utelukke falskt negativt resultat og for nøyaktig speciesbestemmelse og vurdering av parasittemi ved positiv test