Analyser

Streptokokk gruppe B dyrkning (Streptococcus agalactiae)

12.05.2021Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

 • Screening av gravide:
  • Det anbefales ikke å ta rutinemessige prøver for påvisning av gruppe B-streptokokker hos friske, symptomfrie, gravide kvinner
  • Prøve tas av alle kvinner med fostervannsavgang uten rier før 37. uke (pPROM). Ved negativt dyrkningssvar gjentas prøven hver uke inntil fødsel
  • Prøve tas av alle kvinner med rier før uke 34
 •  Screening av syke nyfødte med uavklart infeksjonssykdom.

Prøvemateriale 

Gravide:

 • Prøve tas fra nedre del av skjede og rektum
 • Samme pensel kan benyttes ved begge lokalisasjoner
 • Cervixprøve anbefales ikke

 

Nyfødte:

 • Prøve fra ytre øregang (trommehinnenært) og prøve av magesekkinnhold

Oppbevaring og forsendelse 

Alle prøver skal sendes laboratoriet raskest mulig. Generelt bør de oppbevares i kjøleskap frem til forsendelse.

Undersøkelsesprinsipp 

Bakteriedyrkning på selektivt medium i tillegg til standardmedier.

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist) eller kvantitativt (f.eks. konsentrasjon, mengde).

 

Det gjøres vanligvis ikke resistensbestemmelse, da det i Norge ikke er påvist penicillinresistens hos gruppe B-streptokokker.

Svartid 

Negative svar: 2 dager.

Svartid for positive resultater vil variere, ofte 1-2 dager.

Merknader 

10-35% av gravide er bærere av GBS.  Ca 0,5 av 1000 nyfødte i Norge får alvorlig GBS-infeksjon. 
Funn av GBS i vagina eller rektum er ikke i seg selv indikasjon for å gi antibiotika i svangerskapet.  Funnet skal føres på «Helsekort for gravide»  med tanke på evt. antibiotikabehandling under fødselen. Se egne retningslinjer for dette (Norsk gynekologisk forening, veileder i fødselhjelp).

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.