Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Sårsekret

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
14.06.2021Versjon 0.1

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvetakingsutstyr 

 

Utførelse 

  • Prøven bør tas fra randsonen av såret etter at puss og debris er fjernet og såret er vasket med sterilt fysiologisk saltvann. Desinfeksjonsmiddel må ikke brukes.
  • Hvis prøven tas med pensel, kan denne fuktes i sterilt saltvann før prøventaking.
  • Man må unngå kontaminering med bakterier fra normalfloraen på hud og slimhinner.
  • I enkelte kliniske situasjoner er det aktuelt å ta vevsbit på sterilt glass til alminnelig bakteriologisk dyrkning.
  • Aspirat på steril sprøyte fra infeksjonsfokus kan også være aktuelt, f. eks. ved mistanke om nekrotiserende fasciitt.

 

Viktig: Angi type sår på rekvisisjonen, kun dype sår undersøkes med anaerob dyrkning.

Prøvevolum 

Sekret på prøvetakingspenselen.

Prøvebehandling 

Raskest mulig transporttid til laboratoriet. Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse.

Prøvens holdbarhet 

  • Penselprøver på transportmedium kan oppbevares i romtemperatur og er holdbar i inntil 3 døgn fra prøvetaking.
  • Prøver på glass med saltvann/uten tilsetning samt aspirert materiale på sprøyte kan oppbevares i kjøleskap i inntil 1 døgn. Raskest mulig transport til laboratoriet tilstrebes.