Analyser

Epstein-Barr virus (EBV) VCA IgM

29.05.2024Versjon 1.8

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om mononukleose
  • Mistanke om alvorlig EBV infeksjon

 

Se også Epstein-Barr virus (EBV).

Prøvemateriale 

En av følgende

Oppbevaring og forsendelse 

  • Prøver kan oppbevares ved 2–8 °C i 7 dager etter sentrifugering.
  • Ved lengere henstand må prøvene lageres nedfrosset (-20 °C eller lavere).

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse

Svar 

Negativ/Positiv.

Svartid 

1 dag

Akkreditert