Analyser

Epstein-Barr virus VCA IgM antistoff

22.09.2021Versjon 1.6

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om mononukleose
  • Mistanke om alvorlig EBV infeksjon

 

Se også Epstein-Barr virus (EBV).

Prøvemateriale 

Oppbevaring og forsendelse 

Prøver kan oppbevares ved 2-8°C i 7 dager etter sentrifugering. Ved lengere henstand må prøvene lageres nedfrosset (-20°C eller lavere).

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse

Svar 

Negativ / Positiv.

Svartid 

1 dag

Akkreditert