Glidescope

17.04.2023Versjon 1.3Forfatter: Frode Kristensen

Generelt 

GlideScope Core Glidescope AVL og Glidescope Go er videolaryngoskop med engangsblader(spectrum). Det kan brukes både ved oral og nasal intubasjon til voksne og barn. Laryngoskopbladene finnes i flere str, for valg se tabell under. Viktig: Alt utstyr (GlideScope, tube, Magills tang, sugekateter) skal føres inn i munnen på vanlig måte. Først når det aktuelle objektet kommer til syne på skjermen, kan resten av prosedyren følges via denne. Glidescope Go monteres på toppen av engangsbladene og har kun batteridrift. (finnes i luftveisbord, luftveissekk og i bakke på vegg utenfor stue 16)

Praktisk gjennomføring 

  1. Slå på GlideScope og se at du får bilde på skjermen. Posisjoner skjermen gjerne over pasienten slik at du får en god arbeidsposisjon.
  2. Bøy distale 25 % av tuben med mandreng, evt bruk egen stiv mandreng til formålet, til den har samme krumming som laryngoskopbladet (60º-80º), spray tube og blad godt.
  1. Før GlideScopet ned i midtlinjen som ved direkte laryngoskopi til du kommer godt bak tungen. Se i munnen og ikke på skjermen. (Det er lett å skade tonsiller slimhinner og ganebue ) med fordel kan tungen være på venstre side for laryngoskopbladet.
  2. Når GlideScopet er på plass i midtlinjen, følges videre nedføring via skjermen. Uvula er første landemerke. Deretter føres bladet inn i vallecula. Innsynet kan bedres ved å trekke GlideScopet 1– 2 cm mot deg og/ eller ved ekstern manipulasjon av larynx.*)
  3. Før tuben inn i høyre munnvik under synets ledelse til den passerer bak tungen, deretter via bildet på skjermen. Når tubespissen passerer stemmebåndene trekkes mandrengen forsiktig 1-3 cm tilbake mens tuben føres videre ned i trachea. (Dytt tuben av mandrengen)

 

*) Ved dårlig plassforhold i munnhulen kan man alternativt først plassere tuben med spissen i hypopharynx veiledet av direkte laryngoscopi (Macintosh blad). Så kan en deretter føre ned Glidescope som i pkt 3 for å visualisere larynxåpning.

 

Etter bruk skal GlideScopet ikke settes tilbake i holderen på stativet før det er rengjort.

 

VEILEDENDE

Vekt

Blad

2,5 -10 kg

1 eller 2

>10-30 kg

2,5

> 30 kg

3 eller 4

Indikasjoner 

Vanskelig luftvei, skånsom intubasjon.