Kort Dexametason hemningstest

29.04.2024Versjon 2.2Forfatter: Johan Arild Evang og Paal Methlie

Indikasjon 

Initial test ved klinisk mistanke om Cushings syndrom hos voksne som ikke bruker antiepileptika eller p-piller, og som ikke er gravide. Anbefales spesielt i stedet for urin-kortisol i døgnurin hos pasienter med nyresvikt.

Kontraindikasjon 

Pågående behandling med glukokortikoider.

Praktisk gjennomføring 

Pasienten får 1 mg dexametason peroralt kl. 23 og måler fastende s-kortisol følgende morgen kl. 08. Samme dosering av deksametason (1 mg) uavhengig av pasientens vekt.

Tolkning 

S-kortisol grenseverdi på 50 nmol/L gir en sensitivitet på ca. 95 % og spesifisitet på ca. 80 %1. Testresultatet tolkes sammen med klinikk og resultater av øvrige initiale og bekreftende tester i forhold til å stille diagnosen Cushings syndrom.

 

Ved mistanke om manglende opptak eller øket metabolisering av dexametason, kan dexametason medbestemmes i kortisolanalysen (LC-MSMS).

 

1 Grenseverdien er basert på tidligere analysemetoder. Sann grenseverdi er metodeavhengig og oftest ikke undersøkt.

Feilkilder 

  • Endogen depresjon.
  • Kronisk alkoholisme.
  • Pasienten står på legemidler som fører til rask omsetning av deksametason (fenytoin, fenemal, rifampicin).
  • Østrogenterapi. Høyt nivå av kortisolbindende globulin kan gi høy basalverdi og ufullstendig hemning.
  • Kronisk nyresvikt. Alvorlig akutt syk pasient.
  • Pasienten har ikke tatt dexametasontablettene.

Referanser 

  1. Nieman, L.K., et al., The diagnosis of Cushing‘s syndrome: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab, 2008. 93(5): p. 1526-40. DOI: 10.1210/jc.2008-0125
  2. Ueland GÅ, et al. Simultaneous assay of cortisol and dexamethasone improved diagnostic accuracy of the dexamethasone suppression test. Eur J Endocrinol. 2017. 176(6):p. 705-713. DOI: 10.1530/EJE-17-0078