Medikamentell behandling av fedme

29.04.2024Versjon 1.2Forfatter: Dag Hofsø, Paal Methlie, Jørn Vegard Sagen, Tone Gretland Valderhaug, Sondre Vatne Meling, Jøran Hjelmesæth

Bakgrunn 

Medikamentell fedmereduserende behandling kan være aktuelt for pasienter som har fedme eller overvekt i tillegg til minst en kardiovaskulær risikofaktor/vektrelatert følgesykdom og som ikke har lykkes med livsstilsbehandling alene.

Behandling 

Det er indikasjon for medikamentell behandling av pasienter med KMI ≥ 30 kg/m2 og pasienter med KMI 28–29 kg/m2 (orlistat)/ 27–29 kg/m2 (bupropion-naltrekson, liraglutid og semaglutid). Behandlingen skal være i kombinasjon med livstilsbehandling (kaloriredusert kost og økt fysisk aktivitet).

 

Preparat

Vekttap1

Virkningsmekanisme

Bivirkninger2

Kontraindikasjoner

Blåresept

Orlistat

 

Xenical

Kapsel

2,9 %

Lipasehemmer som hemmer opptaket av fett fra tarmen

Oljet avføring, fekal inkontinens, mangel fettløselige vitaminer

Amming,

kolestase, malabsorpsjon

 

Innvilges etter søknad hos personer med sykelig overvekt (fedme grad 3 eller fedme grad 2 pluss minst en vektrelatert følgesykdom eller risikofaktor)

Bupropion-naltrekson

 

Mysimba

Depottablett

4,0 %

Bupropion er en svak dopamin- og noradrenalinreopptakshemmer, og naltrekson er en µ-opioidantagonist

Kvalme, hodepine,

forstoppelse, svimmelhet, oppkast, søvnløshet, tretthet, tremor, angst, irritabilitet

Ukontrollert hypertensjon,

tidligere krampeanfall, bipolarlidelse, anoreksi, bulimi, opioidavhengighet, bruk av MAO-hemmer

Mysimba bør ikke brukes under graviditete

Liraglutid

 

Saxenda

Subkutan injeksjon

5,4 %

Aktiverer GLP-1-reseptorer og gir mindre sult og mer metthet.

Magesmerter, kvalme,

diaré, forstoppelse, oppkast, gallestein, pankreatitt.

Skal ikke brukes under graviditet

Kan søkes til personer med KMI ≥ 50 kg/m2 hvor «særskilte forhold» gjør at pasienten «skiller seg klart fra pasientgruppen for øvrig».

Semaglutid

Wegovy Subkutan injeksjon

12,4 %

Aktiverer GLP-1-reseptorer og gir mindre sult og mer metthet.

Magesmerter, kvalme,

diaré, forstoppelse, oppkast, gallestein, pankreatitt

Skal ikke brukes under graviditet

1Versus placebo, 2Vanlige og/eller viktige (ikke alle)

 

Den vektreduserende effekten av GLP-1-analogene er størst hos kvinner og hos pasienter uten type 2 diabetes.

Oppfølging 

Behandlingen bør seponeres etter 12 uker (orlistat) eller 16 uker (bupropion-naltrekson, liraglutid) hvis pasienten ikke har mistet minst 5 % av innledende kroppsvekt. Et tilsvarende vektkrav er dog ikke spesifisert for semaglutid.

 

Etter oppstart medikamentell behandling må eventuelle bivirkninger kartlegges. Det er spesielt viktig med kontroll av blodtrykk og psykiske bivirkninger hos pasienter som bruker bupropion-naltrekson. Medikamentet kan gi eller forverre hypertensjon. Kvalme og oppkast er vanlig bivirkning med GLP-1-analoger og det er viktig å informere at disse plagene som oftest er forbigående slik at behandlingen ikke avsluttes før pasienten opplever vektreduksjonseffekten av medikamentene.

 

Vekttapet stopper etter 6–12 måneder. Det betyr ikke at medikamentene har sluttet å virke. Medikamentene er nå med på opprettholde en vekt på et lavere nivå. Behandlingen bør derfor sannsynligvis ikke avsluttes med mindre det er gode grunner for det.

Referanser 

1. Norsk legemiddelhåndbok. Available from: T3.7 Fedme | Legemiddelhåndboka (legemiddelhandboka.no)

2. Tak YJ & Lee SY. Long-Term Efficacy and Safety of Anti-Obesity Treatment: Where Do We Stand? Curr Obes Rep. 2021;10(1):14-30. DOI: 10.1007/s13679-020-00422-w

3. Wilding JPH, et al. Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity. New England Journal of Medicine. 2021;384(11):989-1002. DOI: 10.1056/NEJMoa2032183