Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Dermatofytt DNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
01.03.2023Versjon 1.1Forfatter: Cecilie Torp Andersen, Aina Myhre

Indikasjon for prøvetaking 

Forandringer i negl, hud eller hår der det er mistanke om dermatofytt-infeksjon.

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

For rekvirenter uten tilgang til elektronisk rekvirering, se Rekvisjoner

Prøvetaking og behandling 

Undersøkelsesprinsipp 

Sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR) med gendeteksjon av en spesifikk sekvens innen genet for chitin synthase 1 hos dermatofytter, som hvis positiv etterfølges av spesifikk påvisning av spesifikkTricophyton rubrum eller Tricophyton interdigital/mentagrophytes DNA. Hvis disse er negative utføres eventuelt smeltepunktsanalyse for separering av ulike produkter for påvisning av andre dermatofyttarter.

Utførende laboratorium 

Enhet for Bakteriologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Dermatofytt DNA ikke påvist

eventuelt bare; T.rubrum /mentagrophytes/interdigitale DNA ikke påvist

T.rubrum DNA påvist

T.mentagrophytes/interdigitale DNA påvist

Dermatofytt DNA påvist, best forenlig med DNA fra Trichophyton sp. andre enn

T. rubrum og T.interdigitale/mentagropyhtes

Dermatofytt DNA påvist, best forenlig med Epidermophyton floccosum DNA

Dermatofytt DNA påvist, best forenlig med Microsporum sp. DNA

Svartid 

Ca. 7 dager.

Merknader 

Ved sterk mistanke om dermatofyttinfeksjon hos en pasient med negativ PCR, kan det være aktuelt å dyrke prøven i tillegg til PCR-undersøkelse. Dette gjelder spesielt der det er mistanke om T. violaceum (i avskrap fra hodebunn hos barn).

Ved utbredt infeksjon og mistanke om terapisvikt bør også dermatofyttdyrkning vurderes.

Trichophyton indotineae påvises som T. mentagrophytes/T. interdigitale DNA ( også kalt genotype VIII innen innen dette artskomplekset)

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.