Albue - Collum radii-fraktur barn

06.06.2024Versjon 0.1

Innledning 

Frakturer i collum radii utgjør ca. 1% av alle frakturene hos barn. Brudd av selve caput radii er sjelden hos barn, sannsynligvis fordi det vesentlig består av brusk i denne alder. 90% av frakturene involverer fysen og collum radii.

Klinikk 

Vanligste skademekanisme er valgus traume på ekstendert albue. Typisk alder er 9-10 år, men spredning fra 4 til 14 år.

Diagnostikk 

Røntgen er avgjørende for diagnose og behandling.

Behandling  

Vinkelfeilstilling i collum radii

< 30° vinkling

immobilisering (7-10 dager)

30°- 60°

lukket reposisjon og immobilisering (10-14 dager)

> 60°

oftest nødvendig med åpen reposisjon, hvis mulig bør intern fiksasjon unngås

 

Akseptabel reposisjon hvis < 45° vinkling, ingen translasjon og 50-60° suppinasjon og pronasjon ved klinisk undersøkelse.