Parenteral ernæring (TPN) ved grav underernæring

14.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Sporsem/Opdahl


Generelt 

Sterkt underernærte/ kakektiske pasienter (alkoholikere/rusavhengige med langvarig sterkt nedsatt næringstilførsel, pasienter med cystisk fibrose eller annen alvorlig sykdom) har betydelig redusert muskelmasse og nedregulert metabolisme. Deres behov for kalorier og elektrolytter er derfor redusert i forhold til "standard" pasienter. Da første fase av øket næringstilførsel (dvs. økt tilgang på karbohydrater) endrer metabolismen, kan behovet for tilførsel av visse elektrolytter likevel øke dramatisk de første dager. Oppstart av TPN hos slike pasienter må skje forsiktig og med hyppige kontroller. Direkte overgang fra "sult-metabolisme" til normal næringstilførsel kan gi alvorlige komplikasjoner.

 

Største farer ved oppstart av TPN hos slike pasienter (reernæringssyndrom):

  • Livstruende elektrolyttforstyrrelser (spesielt mangel på fosfat og kalium, men også magnesium og andre).
  • Tiaminmangel (kan gi hjerneskade – encefalopati ved plutselig øket næringstilførsel).
  • Overvæsking, hypernatremi.

 

Før oppstart av TPN:

  • Standard blodstatus og elektrolytter supplert med Mg, P, INR, fibrinogen, leverstatus.
  • Normal elektrolyttstatus i blodet før oppstart er ingen garanti for at det ikke er mangel i organismen!
  • Spesielt K, P og Mg kan synke dramatisk når ernæring har startet opp.
  • Tiamin gis før start av i.v. ernæring (inkludert glukose).

 

Forslag til regime for TPN de første 3-5 dagene:

(justeres for kroppsmasse)

 

A. Ernæring/Væske

SmofKabiven® 493 ml (550 kcal) eller tilsvarende

Kcal

Karbohydrater ca.

63 g 252

Aminosyrer

25 g

SMOFlipid®

19 g 171

Tilsett til SMOFKabiven®

Soluvit®

1 hetteglass

Vitalipid®

10 ml

Tracel®

10 ml

Eks: 60 kg person skal ha 600 kcal, dvs. 493 ml SmofKabiven (550 kcal), elektrolyttløsninger (B) gir 10 g ekstra glukose = 40 kcal, sum 590 kcal og total væskemengde 800 ml. Ved behov gis supplerende væske som elektrolyttløsninger. (Ringer acetat, NaCl 0,9 %).

 

B. Elektrolytter

Stamløsning Mengde

(Ved oppstart, justeres etter lab. verdier)

KH2PO4

1 mmol/ml 20 mmol

i 100 ml Glukose 50 mg/ml (forutsatt CVK) over 3-6 t.

KCl

1 mmol/ml 60 mmol

Kan tilsettes SmofKabiven

MgSO4

1 mmol/ml 20 mmol

i 100 ml Glukose 5 % (forutsatt CVK) over 3-6 t.

 

C. Tiamin er obligatorisk

Tiamin 250 mg (evt. som Pabrinex® 5 ml) i.v. langsomt daglig første 7-10 dager.

 

D. K-vitamin ved behov

K-vitamin 5 mg i.v. x 1-2 ved INR > 1,5 uten kjent leversvikt eller bruk av Marevan.

Kontroll 

Kontroll K, Na, glukose hver 8. time første 2 døgn.

Kontroll Mg/P daglig første uke. Triglyserider, leverstatus etter behov.

 

Videre forløp

Gradvis opptrapping til full TPN i løpet av en uke, justere elektrolyttilskudd etter lab. verdier.