Barneanestesi ved plastikkirurgi

10.06.2018Versjon 0.3Forfatter: Atle Ulvik

De enkelte inngrep 

Hypospadi

Forlengelse av urinrøret ut mot tuppen av penis. Inngrepet tar 2 - 3 timer og gjøres når barnet er fra 1 - 5 år.  Kirurg setter penisblokade ved operasjonsstart, og anestesilege setter evt. sacralblokade etter avtale med kirurg (obs. totaldose lokalanestestika). Barnet skal ha suprapubisk eller vanlig blærekateter postoperativt.

 

Leppe-, kjeve-, ganespalte (LKG-spalte)

Isolert ganespalte kan være assosiert med forskjellige syndromer. Vær forberedt på vanskelig luftvei både ved intubasjon og ekstubasjon!  Store uni- eller bilaterale ganespalter kan vanskeliggjøre laryngoskopi. 

 

Alle skal ha deksametason 0,2 mg/kg i.v. som smertestillende ved innledning i forbindelse med alle tre seanser (maks 8 mg iv): Dexagalen til voksne og barn > 5 år, Fortecortin til barn < 5 år (Dexagalen inneholder propylenglykol og bør ikke gis til små barn). Ktr. blodsukker peroperativt.

 

Komplett LKG-spalte korrigeres i tre seanser:

 

  1. Lukking av leppespalte ved 3 mnd alder

Preoperativt: Se Barneanestesi – generelt. Anestesi: Evt. Atropin 0,01 – 0,02 mg/kg iv. før innledning.  GA m/ sevoflurane, armert oral tube plasseres midt på underleppen og plastres godt.  Tøm ventrikkelen og sett ned svelgtampong. Peroperativt: Operatør setter lidokain med adrenalin for hemostase. Fentanyl: 3-5 µg/kg perop.  Anestesilege skal være umiddelbart tilgjengelig under hele inngrepet og alltid tilstede ved ekstubasjon. Inspiser svelg og tunge med tanke på blod, slim og hevelse før ekstubasjon. Postoperativt: Smertestillende og væskebehandling se Barneanestesi – generelt. Gi glukose med NaCl-tilsetning. Barnet kan få begynne å drikke etter 2 timer. Vanligvis overflytting til barneklinikken etter 2 - 3 timer for oppstart med morsmelk/morsmelkserstatning per sonde.

 

  1. Lukking av ganespalten ved 12-18 mnd alder

Anestesi: Som ved første operasjon. Tuben kan forskyves ved gipsavstøpning og innsetting av gag; kontroller tubeposisjon og luftveistrykk. Husk at tuben trekkes oppover og kan dislosere ut av trachea når hodet ekstenderes bakover i forbindelse med leiring. Peroperativt: Skal ha 2 venekanyler. Fentanyl: 5 - 6 µg/kg perop. Anestesilege skal være umiddelbart tilgjengelig under hele inngrepet og alltid tilstede ved ekstubasjon. Postoperativ: Se Barneanestesi – generelt. Kan få NSAIDs operasjonsdagen ved behov. Barnet kan få drikke/spise is etter 2 timer, men trenger vanligvis væske i.v. i tillegg. Hev hodeenden for å minske vevsødem. Pas. ligger på postop. seksjon til neste dag. Disse barna er ofte urolige/utilpass de første timene postop. (smerte/ubehag/ny luftvei?). Vi har forsøkt ulike metoder, men har så langt ikke funnet beste løsning på dette problemet.

 

  1. Innsetting av ben i kjevespalten ved 9-10 års alder

Anestesi: Som ved første operasjon, men oral preformert tube og svelgtampong.  Pas. hode blir ekstendert kraftig forbindelse med leie, kontroller tubeposisjon. Anestesilege skal være tilstede ved ekstubasjon. Fentanyl: 5 - 6 µg/kg perop. Postoperativ: Se Barneanestesi – generelt. Hev hodeenden for å minske vevsødem. Pas. kan få drikke etter 2 timer. Liggetid på postop. seksjon 4 - 6 timer.

 

Svelg-/pharynxlapp

Lapp fra bakre svelgvegg som syes frem i ganeseilet. Preoperativt: Se Barneanestesi – generelt eller Preoperative rutiner. Anestesi: GA, preformert oral tube og svelgtampong. Fentanyl: 5 - 6 µg/kg. Anestesilege skal være tilstede ved ekstubasjon. Postoperativ: Stort traume med mye smerter. Kan få NSAIDs ved behov. Obs. fare for øvre luftveisobstruksjon postoperativt. 

 

Tungelapp

Bløtdel fra tunge som syes fast i ganen for å dekke fistel. Tungen er sydd fast i ca. 3 uker. Fripreparering og ev. korreksjon av tungen i egen seanse. Anestesi: Nasal intubasjon er 1. valg, alternativt preformert oral tube festet i munnviken. Postoperativ: Pas. holdes intubert og sedert til neste dag. Fjerne svelgtampong etter operasjon! Ved sedasjon på respirator: Vær oppmerksom på analgetikabehovet når kontinuerlig opioidinfusjon stoppes. Anestesilege skal være med ved overflytting av pasient til postoperativ/intensiv.