Hepatitt C (HCV)

07.04.2022Versjon 0.1

Indikasjon for prøvetaking 

Screeningundersøkelse (serologi):

 • Mistanke om akutt hepatitt
 • Undersøkelse av hepatitt C-status
 • Oppfølging av personer i risikogrupper
 • Screening av utvalgte grupper gravide
 • Blodgiverscreening
 • Preoperativ screeningundersøkelse
 • Kontroll (0-prøve og oppfølging) etter stikkskade (se fhi.no/stikkskader og lokale dokumenter)

 

Molekylære analyser (PCR):

 • Oppfølging av kronisk hepatitt C-infeksjon
 • Kontroll og oppfølging av hepatitt C-behandling
 • Mistanke om nylig smitte/akutt hepatitt C
 • Konfirmasjon av reaktiv serologisk test

 

HCV genotyping:

 • Før behandling av kronisk hepatitt C-infeksjon

Prøvemateriale 

Serum for serologiske undersøkelser.

EDTA-plasma til PCR-undersøkelser, genotyping og resistensbestemmelse.

Analyser 

 Screeningundersøkelse (serologi):

 

Eventuelle tilleggsundersøkelser ved erkjent HCV-infeksjon og monitorering av behandling:

 

I tillegg kan laboratoriet gjøre særskilte bekreftende undersøkelser etter vurdering av lege på serologisk enhet:

Tolkning 

I ca. 80% av tilfellene vil Hepatitt C virus antistoff kunne påvises 5-6 uker etter smitte, øvrige tilfeller vanligvis innen 12 uker. Hepatitt C virus RNA kan påvises ca 1-2 uker etter smittetidspunkt.

Merknader 

Hepatitt C er nomenativ meldepliktig (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer i MSIS