Måling av keton (β-hydroksybutyrat) i kapillærblod

29.04.2024Versjon 1.3Forfatter: Kiarash Tazmini og Tore Julsrud Berg

Hensikt 

Håndholdt apparatet: «FreeStyle Precision Neo» (Abbot) brukes til å måle ketonet (β-hydroksybutyrat) i kapillærblod. Prosedyren beskriver indikasjon for måling og tolkning av resultatet og skal sikre korrekt bruk av apparatet hos pasienter innlagt i sykehus med mistanke om diabetisk ketoacidose.

Bakgrunn 

Ketonlegemer produseres i leveren som energikilde når glukose ikke er tilgjengelig. De viktigste ketonlegemene er β-hydroksybutyrat, acetoacetat og aceton. Ketonlegemer i lave konsentrasjoner påvises under faste/sult eller ved langvarig trening.

 

Normalt er forholdet mellom acetoacetat:β-hydroksybutyrat 1:1, men ved ketoacidose kan dette endres til 1:10. Urin-strimmeltest kan derfor vise falskt lav verdi eller være negativ, selv ved uttalt diabetisk ketoacidose. En rekke legemidler (valproat, levodopa, kaptopril og store mengder askorbinsyre m.fl.) kan gi falsk positiv test. Urin-strimmeltest er lite egnet til å følge opp behandlingseffekt ved diabetisk ketoacidose da β-hydroksybutyrat omdannes til acetoacetat, noe som kan føre til stadig positiv urin-strimmeltest. Dersom strimmelen er lagret feil, har utgått på dato eller urinen har veldig lav pH, kan en få falskt negativt resultat.

Indikasjon 

Bekrefte mistanke om diabetisk ketoacidose.

 

Faren for å utvikle ketoacidose øker hos:

 • Pasienter med diabetes som blir akutt syke.
 • Gravide med diabetes.
 • Pasienter som bruker SGLT2-hemmere. Obs normoglykemisk ketoacidose!
 • Pasienter med dårlig etterlevelse av insulinbehandling.

 

Måling av β-hydrokybutyrat vil også kunne være nyttig ved andre metabolske acidoser med økt aniongap.

Tolkning 

Måleren viser konsentrasjonen av β-hydroksybutyrat i området fra 0,0–8,0 mmol/L.

Resultat av β-hydroksybutyrat

Tolkning

< 0,6 mmol/L

Normalt

0,6–1,5 mmol/L

Hyperketonemi

> 1,5 mmol/L

 

 

Pasienter med diabetes mellitus med verdier over 1,5 mmol/L er i risiko for utvikling av ketoacidose.

> 3,0 mmol/L

Tyder på ketoacidose.

Vises når resultatet er høyere enn 8,0 mmol/L.

Fysiologisk lett forhøyede verdier ses hos gravide, nyfødte, ved inntak av høyfettdiett eller ketogen diett (metabolisme av fettsyrer til ketonlegemer) og ved langvarig trening (typisk 1–2 mmol/L). Høye verdier kan ses hos pasienter med diabetisk ketoacidose (som følge av insulinmangel), kortisol- eller veksthormonmangel, alkoholisk ketoacidose, salisylatforgiftning, og en rekke andre sjeldne tilstander.

 

Ved verdier > 1,5 mmol/L bør resultatet kontrolleres i venøs eller arteriell blodgass.

Klargjøring for måling av blodketon  

Samme fremgangsmåte som ved måling av kapillær-glukose

Utstyr

Blodsukker/keton-apparat, lilla teststrimmel, lansett til stikking, tupfer/papir til å tørke vekk den første bloddråpen.

 1. Vask og tørk målestedet (det bør ikke være lotion eller krem på målestedet)
 2. Klargjør blodprøvetakeren/lansetten
 3. Kontroller utløpsdatoen for teststrimmel, ikke bruk strimler som er utgått på dato.

 

Bruk av apparatet for måling av blodketon (β-hydrokybutyrat)

1. Sett lilla blodketonstrimmel inn i måleren til den stopper. Dette gjør at måleren slår seg på.

 

2. «KET» blinker for å vise at måleren er klar til påføring av en prøve på den lilla blodketonstrimmelen.

3. Ta en blodprøve. Bruk en blodprøvetaker eller lansett for å ta en blodprøve. Bruk bare blodprøver fra fingertuppene for måling av blodketoner.

4. Påfør blod på teststrimmelen.

Bring bloddråpen til det hvite området ved enden av teststrimmelen. Blodet trekkes inn i teststrimmelen. Hold blodet inntil teststrimmelen til du ser 3 korte

linjer på målerskjermen. Dette betyr at du har påført nok blod. Du vil se en nedtelling på 10 sekunder. Ikke fjern teststrimmelen fra måleren under nedtellingen. Hvis nedtellingen ikke starter, har du kanskje ikke

påført nok blod på teststrimmelen

5. Vis resultatet.

Målingen er fullført når resultatet vises på målerskjermen. Resultatet lagres i minnet.

6. Trykk og hold for slå av måleren. Kasser den brukte teststrimmelen på egnet måte.

 

Gjenta en måling av blodketon (β-hydrokybutyrat) med en ny teststrimmel når:

 • HI vises på displayet (betyr at resultat er høyere enn 8,0 mmol/L).
 • Resultatet er uvanlig høyt eller at du tviler på resultatet.
 • Resultatet er 0,0 mmol/L, men blodsukkeret er høyere enn 16,7 mmol/L.

Feilkilder 

Teststrimler bør lagres mellom +4 °C og + 30 °C. Måling utføres ved temperaturer mellom + 18° C og + 30° C. Hvis man ikke følger dette, kan man få feil resultat. Teststimler som er gått ut på dato skal ikke brukes.

 

Apparatet kontrollmåles en gang i måneden etter lokale retningslinjer.

Referanser 

 1. Brukerveiledning for FreeStyle Precision Neo (Abbot)
 2. Laffel L. Ketone bodies: a review of physiology, pathophysiology and application of monitoring to diabetes. Diabetes Metab Res Rev. 1999;15(6):412-26-26. DOI: 10.1002/(sici)1520-7560(199911/12)15:6<412::aid-dmrr72>3.0.co;2-8
 3. Klocker AA, Phelan H, Twigg SM, Craig ME. Blood β‐hydroxybutyrate vs. urine acetoacetate testing for the prevention and management of ketoacidosis in Type1 diabetes: a systematic review. Diabet Med. 2013;30(7):818-24-24. DOI: 10.1111/dme.12136
 4. Brooke J, Stiell M, Ojo O. Evaluation of the Accuracy of Capillary Hydroxybutyrate Measurement Compared with Other Measurements in the Diagnosis of Diabetic Ketoacidosis: A Systematic Review. Int J Environ Res Public Health. 2016;13(9):837. DOI: 10.3390/ijerph13090837