Trachealsekret

07.06.2021Versjon 1.1

Indikasjon for prøvetaking 

Utførelse 

Prøve tas gjennom sterilt kateter koblet til sug. Steril beholder uten transportmedium.

Forsendelse 

Raskest mulig transporttid til laboratoriet. Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet, bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse.