Analyser

Luftveis-PCR, Vår/sommer/høst

30.05.2022Versjon 0.1

Indikasjon for prøvetakning 

Luftveisinfeksjon. Det har svært sjelden behandlingsmessig konsekvens å påvise luftveisvirus. Man har ingen sikre holdpunkt for at det gir mindre antibiotikabruk, men det kan i noen tilfeller være gunstig for å utelukke annen alvorlig sykdom samt for epidemiologisk overvåkning.

Analysemetode 

Sanntids PCR.

 

Panelet inneholder analyser for følgende virus:

 

Adenovirus

Rhinovirus

Coronavirus andre enn SARS

SARS-cov-2

Tolkning 

Analysen pan-Coronavirus vil påvise all typer coronavirus.

 

Dersom analysen for pan-Coronavirus er positiv og SARS-cov-2 er neagativ så inneholder prøven Coronavirus av andre typer enn SARS-cov2. Dette kan F eks være coronavirus av typene HCoV-NL63, HCoV-HKU1, HCoV-OC43, HCoV-229E.

 

Dersom prøven innholder SARS-cov-2 så vil analyse for pan-coronavirus og SARS-cov-2 bli positiv.