Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Adenovirus DNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
09.11.2023Versjon 1.11Forfatter: Andreas Lind, Grete KroGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2022-09-28

Indikasjon for prøvetaking 

  • Luftveisinfeksjon (symptomvarighet under 2 uker)
  • Øyeinfeksjon
  • Sykdomsutredning og overvåkning ved immunsuppresjon.

 

Ved gastroenteritt, se Adenovirus antigen (fæces) eller Adenovirus DNA (fæces).

Prøvemateriale 

 

Minimum 500 µl

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner

Undersøkelsesprinsipp 

Luftveisprøver: Kvalitativ påvisning av adenovirus-DNA ved hjelp av sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR). Analyseplattform: Panther Fusion (Hologic).

 

Andre prøver: Kvalitativ påvisning av adenovirus-DNA ved hjelp av in-house sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

  • Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål.
  • Enhet for virologi- og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Påvist/Ikke påvist

Tolkning 

Adenovirus er hyppig forekommende i befolkningen og kan gi asymptomatisk infeksjon. Betydningen av en positiv adenovirustest må derfor tolkes utifra klinikken og pasientens øvrige mikrobiologiske prøvesvar.

 

På forespørsel kan adenovirus positive prøver videresendes for genotyping ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St.Olavs Hospital.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.

Nyttige lenker