Analyser

Dermatofyttdyrkning

10.05.2022Versjon 0.3

Indikasjon 

Forandringer i negl, hud eller hår der det er mistanke om dermatofytt-infeksjon.

Prøvemateriale 

Oppbevaring og forsendelse 

Materialet sendes i tørr, steril beholder. Saltvann skal ikke tilsettes.

 

Hår bør ikke være lenger enn 3-4 cm.

 

Ved veldig lite materiale kan det legges mellom to objektglass ellers foretrekkes sterilt glass.

Undersøkelsesprinsipp 

Soppdyrkning

Utførende laboratorium 

AMM Seksjon Molde

Svar 

Oppvekst av dermatofytt rapporteres med mikrobenavn.

Svartid 

Negative prøver: Fire uker. (Foreløpig svar etter to uker.)

Positive prøver: Svartid varierer. Dermatofytter er generelt langsomtvoksende, og identifikasjon kan være tidkrevende.

Merknader 

Resistensbestemmelse av dermatofytter utføres ikke. Etter avtale kan dermatofyttisolater videresendes til Statens Serum Institut i København for resistensbestemmelse. Merk at svartiden kan være svært lang.