Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Humant metapneumovirus RNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
28.11.2023Versjon 1.3Forfatter: Elisabeth Toverud Landaas, Ingvild KlundbyGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2022-09-28

Indikasjon for prøvetaking 

Luftveisinfeksjon (symptomvarighet under 2 uker).

Prøvemateriale 

Nasopharynxprøve eller Halsprøve i virus transportmedium.

Materiale fra nedre luftveier i steril prøvebeholder.

Minimum 500 µL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

 

Husk å angi sykdomsvarighet.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av humant metapneumovirus RNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Analyseplattform: Panther Fusion (Hologic).

Utførende laboratorium 

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål.

Svar 

Påvist/Ikke påvist

Svartid 

Prøver blir registrert og analysert fortløpende innenfor åpningstiden, og svarene overføres til DIPS og andre systemer som mottar elektroniske svar når de er ferdig.

Svartid ca. 4-8 timer fra prøven er registrert. Ved store prøvemengder kan svartid bli noe lengre.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.