Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

NSE, P

09.02.2023Versjon 2.3

Bakgrunn 

Enolase er et glykolytisk enzym. Dette enzymet har ulike isoformer. Neuronspesifikk enolase (NSE) er det isoenzymet av enolase som finnes i nervevev og i celler fra nevroendokrint vev. NSE finner man derfor også i svulster som utgår fra slike vev, inkludert småcellet lungekarsinom, nevroblastom, feokromocytom, karsinoid, medullært tyreoideakarsinom, melanom og endokrine pankreastumorer. Man har holdepunkter for at NSE-mengden i blodet har en viss sammenheng med tumorutbredelsen, henholdsvis sykdommens stadium.

Indikasjoner 

Utredning og behandlingskontroll ved småcellet lungekarsinom. Følge sykdomsutvikling ved nevroblastomer og svulster av nevroendokrin opprinnelse. NSE brukes i noen grad sammen med S100B som markør for hjerneskade etter hypoksi, hjertestans, hodetraumer etc.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse
Ingen.

 

Prøvetaking
Serum. Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel. Hemolyse må unngås.

Veiledende referanseområder 

Kvinner og menn: < 16 µg/L.

 

Kommentarer
Metodeavhengige verdier. Konferer utførende laboratoriums referanseområder.

Tolkning 

Høye verdier sees ved småcellet lungekreft, nevroblastom, feokromocytom, karsinoid, medullært tyreoideakarsinom, melanom, endokrine pankreastumorer og etter embolisering ved karsinoid. Kvantitativt viktigst er i denne forbindelse småcellet lungekreft hvor analysen benyttes til å følge effekten av cytostatikabehandling. Svulster av nevroendokrin opprinnelse og nevroblastomer gir høye NSE-verdier. Dette kan ha praktisk interesse for å følge sykdomsutviklingen. Også hos noen pasienter med seminomer, samt hos enkelte uremikere som har vært behandlet med dialyse, har man funnet høy NSE. Hodetraumer med hjerneskade samt hjertestans, drukning, kvelning eller andre årsaker til cerebral hypoksi kan også forårsake NSE-stigning i serum. Slike funn tyder på en dårlig prognose.

Lave verdier har ingen kjent patologisk betydning.

Feilkilder

Hemolyse gir forhøyet NSE ettersom røde blodceller inneholder NSE. Noen laboratorier gir ut et hemolysekorrigert svar ved begrenset hemolyse.

Hemolyse in vivo er utfordrende ettersom halveringstiden til fritt-Hb er 2-4 timer (1), mens NSE halveringstid er ca 30 timer (2). NSE fra røde blodceller kan derfor fortsatt være tilstede i sirkulasjonen selv om de hemolytiske parametrene alt er normalisert. Ved hemolyse in vitro er disse aspektene irrelevante.

Referanser 

1:

Andersen MN, Mouritzen CV, Gabrieli E: Mechanisms of plasma hemoglobin clearance after acute hemolysis: studies in open-heart surgical patients. Ann Surg 163:529-36, 1966

 

2:

Johnsson P, Blomquist S, Luhrs C, et al: Neuron-specific enolase increases in plasma during and immediately after extracorporeal circulation. Ann Thorac Surg 69:750-4, 2000