Innkalling av pediater

12.02.2020Versjon 0.2

Kriterier 

 • Barn < 12 år, der nasjonale traumekriterier er oppfylt.

 

 • Beredskapssituasjon der det antas at det er barn blant pasientene.

 

Rolle 

Tilkalt pediaters rolle ved oppmøte

 • Rådgivende for anestesilege og teamleder
 • Sjekke at annet utstyr for barn er tilgjengelig (intubering, tilganger, dren)
 • Dersom pediater ønsker å være undersøkende lege i traumeteam under traumemottak, eller i primærteam ved beredskapshendelser, avtales det med traumeleder eller traumebakvakt

Varsling 

Koordinator i AMK varsler vakthavende pediater når traumealarmen utløses:

 

 • Barn < 12 år, der nasjonale traumekriterier er oppfylt.
  • Mandag - fredag 08:00 - 15:30: 93-5203

 

 • Beredskapssituasjon der det antas at det er barn blant pasientene.
  • Mandag - fredag 08:00 - 15:30: 93-5203
  • Helg + mandag - fredag 15:30 - 08:30: 93-5204