Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Borrelia

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
29.05.2024Versjon 1.3Forfatter: Andreas Lind

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om disseminert borreliose. For klinikk, se også Håndbok infeksjonsmedisin: Lyme borreliose.

 

Ikke indikasjon for serologi:

  • Flåttbitt alene uten andre symptomer.
  • Enkelt erythema migrans-lesjon, da 50 % av pasientene har negativ serologi. Erythema migrans er en klinisk diagnose med behandlingsindikasjon uavhengig av serologisk profil.
  • Serologi er ikke egnet til å bedømme terapirespons.

Prøvemateriale 

Serologi: EDTA-plasma, Serum og Spinalvæske.

PCR-undersøkelse: Spinalvæske, Leddvæske, Hudbiopsi.

 

Viktig anmerkning:

  • For undersøkelse av spinalvæske mtp. borrelia behøves serum og spinalvæske tatt samme dag. I tillegg må rekvirenten sende serum og spinalvæske for bestemmelse av albumin og total-IgG til Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS, Ullevål eller formidle disse resultatene på rekvisisjonen.
  • Leddvæske, biopsi og spinalvæske for PCR undersøkelse videresendes referanselaboratoriet, Mikrobiologisk avdeling, Sørlandet sykehus, Kristiansand.

Analyser 

Screeningundersøkelse

 

Mistanke om akutt infeksjon

 

I tillegg kan laboratoriet gjøre særskilte bekreftende undersøkelser etter vurdering av lege på serologisk enhet

 

Ved mistenkt nevroborreliose samt reaktivitet i screeningtester i serum og spinalvæske, utføres eventuelt ratioundersøkelse Ad modum Reiber.

 

Albumin og total-IgG verdier i serum og spinalvæske er påkrevet for komplett ratiobestemmelse.

Svartid 

  • 1-3 virkedager.
  • Svar på immunblotanalyse 2-7 dager.

Tolkning 

Tolkning av borrelia-serologi gjøres av lege og baserer seg på eventuelle tidligere prøvesvar og oppgitt klinisk informasjon.

Angi derfor relevant informasjon som klinikk og tidligere borreliabehandling.

Merknader 

Lyme borreliose er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

 

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.