Manuell beregning av TPN

23.10.2017Versjon 1.2

Generelt 

Av og til kan det være nødvendig å sette opp parenteral ernæring "fra bunnen" av, eksempelvis hvis du ønsker en ernæring uten tilsetninger. Vi tar utgangspunkt i å bruke en hyperton glukoseløsning (200 mg/ml), en fettemulsjon (SmofLipid) og en aminosyreoppløsning (Glavamin).

Innhold i ernæringsløsningene 

    Energi Nitrogen Glukose Fett Behov
    Kcal/100 ml g/100 ml g/100 ml g/100 ml g/kg
Aminosyrer Glavamin 54 2,24     0,15
Fettemulsjon SmofLipid 200     20 1,5
Glukose 200 mg/ml 80   20   3

Behov i ulike vektklasser 

Oppløsning Vekt: 60kg 70kg 80kg 90kg
    ml ml ml ml
Glavamin   402 469 536 603
SmofLipid   300 350 400 450
Glukose   900 1050 1200 1350
Sum energi   1537 1793 2049 2305
kcal/kg   26 26 26 26

Det er lov å runde opp tilnærmeste 50 ml for å få litt enklere dosering.

For vekt mellom klassene, ekstrapoler til midtverdi (65-75-85 kg)