Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Dyrkning av nedre luftveisprøver

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
13.11.2023Versjon 1.3Forfatter: Jan Cato Holter, Gorm HansenGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-13

Indikasjon for prøvetaking 

Ved mistanke om nedre luftveisinfeksjoner (bronkikk, bronkiolitt og pneumoni) hos

  • immunkompetente (samfunnservervet, nosokomial og ventilatorassossiert)
  • immunsupprimerte
  • spesielle tilstander som cystisk fibrose

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner

Oppbevaring og forsendelse 

Kort transporttid og oppbevaring i kjøleskap forut for transport tilstrebes.

Undersøkelsesprinsipp 

Bakteriell dyrkning og soppdyrkning. Hos immunsupprimerte eller ved spesielle indikasjoner kan muggsoppdyrkning være indisert.

Utførende laboratorium 

  • Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål
  • Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet

Svartid 

Negative svar: 2 -5 dager.

Muggsoppdyrkning: 5-7 dager

Svartid for positive resultater vil variere.

Tolkning 

Relevante bakteriefunn rapporteres med mengdeangivelse og resistensbestemmelse.

 

Anmerkning:

Området rundt en trakeostomi blir ofte kolonisert med Staphylococcus aureus og gramnegative staver. Det samme gjelder hals og svelg hos intuberte pasienter.

Merknader 

Husk å angi sykdomsvarighet.

Husk å opplyse om evt. redusert immunforsvar.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.