Hemodynamisk monitorering: PiCCO

01.04.2017Versjon 1.0

PiCCO metoden 

PiCCO (Pulse contour continous cardiac output) bygger på samme prinsipp som pulmonalarterie (PA) kateter til mål av CO: varmefortynning. Systemet skiller seg imidlertid fra PA kateter på ulike måter:

  1. Det er ikke behov for kateter til a. pulmonalis
  2. Arteriekanyle legges i a. femoralis (og erstatter annen arteriekanyle).Denne brukes til å måle temperturfallet (og derved beregne CO), samt til vanlig invasiv arterietrykkkurve. Via pulstrykkonturen kan kontinuerlig CO estimeres (CCO)
  3. Injeksjonen foretas via standard SVK som ender i vena cava superior.Det brukes vanligvis 20 ml injektatvolum med romtemperert væske (isoton NaCl eller glukose). Bruk av kaldere injektat øker påliteligheten. Dette skal finnes i blodkjøleskapet på intensiv. Målinger skal gjøres ved behov, og minst en gang/8 time.
  4. Metoden beregner også ekstravaskulært lungevann (EVLW) og intrathorakalt blodvolum (ITBV). Disse mål kan brukes som veiledning til optimal volumterapi (i stedet for kiletrykk/CVP).

 

Utstyr til PiCCO måling ligger sammen med PA kateter. De samme CO modulene som vi bruker til PA kateter kan også brukes til PiCCO, men det brukes en egen kabel til måling av injektattemperatur (blå).

 

Husk før første måling å legge inn vekt og høyde på pasienten på monitoren, da verdiene vi bruker er justert etter m2 overflate (index).

 

Etter å ha brukt systemet en stund ser det ut til at dette er pålitelig når det gjelder CO og trender, gitt at systemet regelmessig kalibreres. Verdier for ITBV og EVLW må tolkes i lys av annen klinikk, og bør ikke ukritisk brukes alenefor terapivalg.

 

Normalverdier

Cardiac Index CI 3,0-5,0

l/min/m2

Intratorakal blodvolumindeks

ITBVI 850-100

ml/m2

Ekstravsakulær lungevann index

EVLWI 3.0-7.0

ml/kg

Cardiac function index

CFI 4,5-6,5

1/min

Hjertefrekvens

HR 60-90

/min

Sentralt venetrykk

CVP 2-10 mmHg

Middelarterietrykk

MAP 70-90 mmHg

Systemvaskulær motstand index

SVRI 1200-2000

dyn s cm m2

Slagvolum index

SVI 40-60

ml/m2

 

Algoritme for valg av væske/vasoaktive medikament basert på PiCCO målinger

CI ITBVI EWLVI Volum Vasoaktive med

 

 

 

<3,0<850

<10  ++  
>10 (+) +
>850 <10   +
>10 - +

 

 

 

>3,0<850 <10 ++  
>10 (+)  
>850 <10 OK  

>10

-  

 

Mål for behandlingen vil bl.a. være en normalisering av både ITBVI og EVLWI, den siste responderer langsomt.

 

ITBVI ser ut til å være et bedre mål for preload enn både CVP og PCWP (kiletrykk), se ref. under.

 

PiCCO kateter i a. femoralis
PiCCO kateter i a. femoralis

Injeksjon i SVK i v. subclavia
Injeksjon i SVK i v. subclavia

Referanser 

  1. Isakow W, Schuster D. Extravascular lung water measurments and hemodynamic monitoring in the critically ill: bedside alternatives to the pulmonary artery catheter. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 2006; 1118-31.