Om diagnose- og prosedyrekoder

26.01.2017Versjon 1.1Forfatter: Sten Frøyshov

Definisjon 

OBS: Dette er en veiledende kortversjon. Nøyaktig 4-sifferkoding må tilstrebes i hvert enkelt tilfelle.   Se også internett.

 

Adressen: http://finnkode.ehelse.no. Hak av for ICD-10 hhv. NCMP-NCSP i søkefeltet oppe til venstre for søk etter diagnosekoder eller prosedyrekoder.