Kne - Osteochondritis dissecans og Osteochondrale skader

24.12.2022Versjon 1.5Forfatter: Kristian Marstrand Warholm og Sverre Løken

Generelt 

Kan forekomme akutt etter traume (ofte kombinert med patellaluksasjoner eller ligamentskader i kneet) eller kronisk som ved osteochondritis dissecans (OCD). OCD oppstår sannsynligvis ved at det av ukjent årsak blir en forstyrrelse i blodtilførselen til dype lag av leddbrusken slik at den normale omdannelsen fra brusk til ben hos barnet forstyrres (3)

Klinikk 

Ved akutt skade får man ofte låsninger og hemartros. Ved OCD har man generelle knesmerter, periodevis hydrops. Det typiske er at smertene kommer etter en periode med mye trening med smerter under og etter trening og at smertene lindres ved nedtrapping av trening. Smertedebut ofte i 10-14 års alder. Låsninger og følelse av et fritt legeme kan forekomme.

Diagnostikk 

Rtg., MR eller artroskopi.

Behandling 

Ved akutt skade og fritt legeme i kneet, gjøres fiksasjon med bioresorberbare piler/stifter eller Herbert-skrue artroskopisk eller åpent på fragmenter > ca. 1 cm2. Mindre fragmenter fjernes.

 

Ved OCD der fragmentet ikke er bedømt løst på MR, lar man pasienter med åpne vekstskiver delbelaste 10-20kg i 6-12 uker. Hvis symptomlindring kan pasienten deretter belaste fullt, men avstå fra idrett fram til MR kontroll etter 6 måneder. Ved manglende effekt gjøres artroskopisk oppboring dersom fragmentet vurderes fast ved palpasjon med krok. Dersom fragmentet er løst, gjøres i tillegg fiksasjon med bioresorberbare piler/stifter eller Herbert-skrue(r). Dette kan hos mange pasienter gjøres artroskopisk. Ved løse eller nesten løse fragmenter og der det er lite bein på fragmentet gjøres åpen operasjon evt med autolog transplantasjon av spongiøst bein i tillegg.

 

Hos utvokste pasienter og pasienter som nærmer seg vekstslutt, tilheler OCD sjelden spontant. Hos utvokste og voksne opp til ca. 30 år, kan man finne hele fragmenter som kan fikseres. Pasienter over 30 år har oftest fragmenterte OCD som ikke kan fikseres. Frie legemer fjernes. Etter fjerning av fragmenter og debridement må pasienten forsøke et opptreningsprogram før man kan vurdere behov for videre bruskkirurgi (se kapittel om bruskskader)

Etterbehandling 

Delbelastning 20 kg i 6 uker etter oppboring og fiksering. Ved fiksering, ikke idrett før CT viser tilheling av fragmentet.

Kontroll 

Konservativ behandling: Pasienten følges med MR etter 6 måneder., deretter årlig til tilheling. Ved økende symptomer vurdereres ny MR eller kirurgi.

Etter fiksert fragment: Poliklinisk kontroll hos fysioterapeut etter 6 uker. Kontroll hos operatør etter 3 måneder. CT kontroll av fiksert fragment etter 6 måneder. Ved fiksert fragment uten synlig bein på CT må man kontrollere med MR, men tilheling er da vanskeligere å vurdere.

Komplikasjoner 

Løsning eller manglende tilheling av fragmentet, løsning av skruer eller resorberbare piler/stifter, infeksjon

Prognose 

Prognosen er god ved tilhelet fragment etter konservativ behandling. Dersom fragmentet tilheler etter fiksering er det også rimelig god prognose. Ved manglende tilheling og løsning av fragment er risikoen for artrose på sikt høy (4)

Referanser 

  1. Carey JL, Grimm NL. Treatment algorithm for osteochondritis dissecans of the knee. Clin Sports Med. 2014 Apr;33(2):375-82.
  2. Leland DP, Bernard CD, Camp CL, Nakamura N, Saris DBF, Krych AJ. Does Internal Fixation for Unstable Osteochondritis Dissecans of the Skeletally Mature Knee Work? A Systematic Review. Arthroscopy. 2019 Aug;35(8):2512-2522.
  3. Olstad K, Shea KG, Cannamela PC, Polousky JD, Ekman S, Ytrehus B, Carlson CS. Juvenile osteochondritis dissecans of the knee is a result of failure of the blood supply to growth cartilage and osteochondrosis. Osteoarthritis Cartilage. 2018 Dec;26(12):1691-1698.
  4. Sanders TL, Pareek A, Obey MR, Johnson NR, Carey JL, Stuart MJ, Krych AJ. High Rate of Osteoarthritis After Osteochondritis Dissecans Fragment Excision Compared With Surgical Restoration at a Mean 16-Year Follow-up. Am J Sports Med. 2017 Jul;45(8):1799-1805.