Som del av massiv transfusjonsprotokoll (MTP)

11.05.2022Versjon 0.2Forfatter: Nils Oddvar Skaga; Anders Holtan; Inger Haug; Per Morten Sandset

Medikamenter 

Tranexamsyre (Cyklokapron®, Pilexam®, Tranexamic acid®)

Fibrinogenkonsentrat (Riastap®, Fibryga®)

Calciumkonsentrat (Calcium Gluconate®)

Indikasjon og dosering 

Tranexamsyre, 100 mg/ml (Cyklokapron®, Pilexam®, Tranexamic acid®)
Indikasjon: Traumepasient innlagt innen 3 timer etter skade, med pågående blødning og aktivert massiv transfusjonsprotokoll.
Utblanding: Gis konsentrert med 1 ml (100 mg) per minutt eller utblandet i NaCl.
Dosering:

Voksen: 1 g IV (bolus) og videre 1 g IV som bolus for hver andre traumepakke som blir gitt.

Barn: 10 mg/kg IV som bolus, kan gjentas hver gang ett blodvolum har blitt erstattet med transfusjon.

   
Fibrinogenkonsentrat, 1 g/hetteglass (Riastap®, Fibryga®)
Indikasjon:

Hemodynamisk ustabil pasient med pågående ukontrollert blødning OG minst ett av følgende kriterier:

a) Gitt > 2000 ml krystalloide væsker prehospitalt

b) Plasma ikke tilgjengelig umiddelbart (få minutter)

c) Initial fibrinogenkonsentrasjon < 2,0 g/L

d) Fibrinogen < 2,0 g/L etter én eller flere MTP

Utblanding: Fibrinogenkonsentrat (1 g/hetteglass) utblandes i 50 ml sterilt vann (står i varmeskapet på Traumestua). Sving hetteglasset (ikke riste) forsiktig inntil alt pulveret er løst og oppløsningen er klar til administrering. Kan gis raskt IV ved kritisk blødning.
Dosering:

Voksen: 4 g IV

Barn: 30–40 mg/kg IV

Kommentar:

Rekvirér massiv transfusjonspakke, og start transfusjon med 0 Rh– blod og Octaplasma®. Ta vanlig koagulasjonsstatus (INR, APTT, trombocyttter, fibrinogen) og blodgass.

Under pågående massiv transfusjon er behandlingsmålet fibrinogen > 2,0 g/L.

   
Calciumkonsentrat, 0,23 mmol/ml (Calcium Gluconate®)
Indikasjon: Traumepasient innlagt med pågående blødning og transfusjonsbehov samt påvist ionisert Ca2+ på < 1,2 mmol/L
Utblanding: Gis konsentrert med 5 ml (1,15 mmol) per minutt.
Dosering:

Voksen: 20 ml (4,6 mmol) IV, kan gjentas.

Barn: 5 ml (1,15 mmol)/10 kg kroppsvekt IV