Analyser

Herpes simplex virus IgG

  Sendeprøve: St Olavs Hospital
18.06.2024Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

Kartlegging av Herpes simplex 2 immunstatus.

Se også Herpes simplex virus (HSV).

Prøvemateriale 

Utførende laboratorium 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St Olavs Hospital

Svar 

Negativ / Positiv/Gråsone