Analyser

Herpes simplex virus 2 IgG

02.08.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Kartlegging av Herpes simplex 2 immunstatus.

Se også Herpes simplex virus IgG og Herpes simplex virus (HSV).

Prøvemateriale 

Utførende laboratorium 

Molde

Svar 

Negativ / Positiv

Tolkning 

Skiller ikke mellom primærinfeksjon, reaktivering eller tidligere/latent infeksjon.