Analyser

Rotavirus RNA

12.05.2021Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

Gastroenteritt hos små barn og immunsvekkede pasienter.

Viktig:

  • PCR anbefales ikke brukt rutinemessig for å vurdere smittefare og behov for evt. isolasjon i dagene etter symptomfrihet
  • Rotavirus-PCR kan påvise selv meget små mengder virus-RNA etter avsluttet sykdom, selv om smittefaren er minimal

Prøvemateriale 

Fæcesprøver i steril universalcontainer med skje.

Prøvetaking og behandling 

Prøver bør oppbevares kaldt før forsendelse og kan transporteres ved 2 - 25ºC.

Det er ingen krav til transporttid.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av rotavirus RNA ved hjelp av in-house, sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Svar 

Påvist/Ikke påvist

 

Rotavirusvaksine vil kunne gi positiv PCR. Enkelte laboratorier vil følge opp positive svar med PCR undersøkelse for rotavirus vaksinestamme.

Svartid 

1-2 virkedager.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.