Hofteleddsdysplasi

20.09.2021Versjon 1.4Forfatter: Vera Halvorsen

Generelt 

Hoftedysplasi foreligger som total luksasjon, subluksasjon og acetabular dysplasi. Sendiagnostisert hoftedysplasi betyr at tilstanden er oppdaget etter at barnet er en måned gammelt. Den acetabulære tilstand kan ultrasonografisk klassifiseres som umoden hofte, lett dysplastisk, eller dysplastisk.

Klinikk og diagnostikk 

Behandling med Frejkas pute startes dersom Ortolanis eller Barlows prøve er positiv ved barselundersøkelsen. Barnet henvises til ultralyd av pediater som har foretatt barselundersøkelsen. Etter ultralydundersøkelsen, som gjerne utføres etter ca. 4 uker, tilses barnet på vår poliklinikk. Videre behandlingsopplegg bestemmes i henhold til klinikk og ultralydfunn.

Behandling 

Nyfødte

Frejkas pute. Vanlig behandlingstid 2-4 mnd. Gir godt resultat hos over 90% av pasientene. Liten risiko for caputnekrose (mindre enn 1%). Enkelte trenger ytterligere behandling med ortose eller hoftegips. En meget liten gruppe med dysplasi har irreponibel luksasjon ved fødselen. Disse trenger operativ behandling etter ca. halvt års alder.

 

Alder 2 måneder- 2 år

Hvis tydelig innskrenket abduksjon, plasterstrekk ca. 1 uke før Frejka eller LIC-ortose (hos de over ca. et halvt år). Kontroll ca. hver 2.-4. mnd. Ved subluksasjon eller luksasjon og hoften ikke går lett i ledd (våken pas.), plasterstrekk 1-2 uker, deretter forsøk på lukket reposisjon i narkose. Hoftegips i 90° fleksjon og ca. 70° abduksjon. Kontroll ca. hver 2-3 mnd. med rtg. og gipsskifte. Gipstid oftest 6 mnd., deretter eventuelt ortose. Dersom lukket reposisjon ikke lykkes eller gir for dårlig sentrering av caput eller reposisjonen er for ustabil, gjøres åpen reposisjon, hoftegips og samme etterbehandling som for lukket. Man venter gjerne med åpen reposisjon til barnet er ca. 6 mnd. Gipstid oftest 4-6 mnd. til sammen.

 

Alder > 2 år

Åpen reposisjon ved total luksasjon. Preoperativ strekk i 1-2 uker hos barn under 3 år. Ev. nødvendig med femurosteotomi (varisering og rotasjon) og/eller i enkelte tilfeller Dega eller Salter bekkenosteotomi hvis den dysplastiske acetabulum tilsier det. Hoftegips i 2-3 mnd.

 

Alder > 3 år

Åpen reposisjon, ev. femurosteotomi med varisering, rotasjon og forkortning og/eller Dega eller Salter bekkenosteotomi. Gips i 2-3 mnd.

Komplikasjoner 

Reluksasjon behandles med ny reposisjon, åpen, hvis tidligere lukket. I tillegg prosedyrer for å øke stabiliteten som femurosteotomi og/eller bekkenosteotomi.

 

Caputnekrose er en behandlingsrelatert komplikasjon. Faktorer som disponerer for AVN er ekstrem gipsstilling, dysplasigrad, mekaniske forhold og peroperativ skade av blodforsyningen. AVN-risikoen ved lukket reposisjon eller annen intervensjon er ca. 1-10%.

Kontroll 

Ved normalisering ved 4 mnd. alder tas rtg. oversikt bekken ved ca. 1-års alder (når barnet har begynt å gå). Hvis redusert caputdekning og eller forhøyet acetabular index, individuelle kontroller til pasienten er utvokst.

Prognose 

Noen prosent av pasientene oppnår initiell bedring av sin dysplasi, men tilstanden stagnerer slik at caputdekning og/eller acetabular index forblir utilfredsstillende, det kan da komme på tale med trippelostotomi for barn hvor Y-brusken fortsatt er åpen (under ca. 12-13 år) eller periacetabular osteotomi hos de med lukket Y-brusk. Takplastikk a.m. Spitzy kan også være aktuelt hos eldre barn og ungdommer.

 

Ved de alvorligst formene for hoftedysplasi og spesielt ved hofteluksasjonene, er det norske studier som har vist at ca. en tredel av pasientene kan regne med å ha behov for THR i 50-årene. Hofteregisterstudier viser at totalprotese i hoften hos unge har en 10-årsoverlevelse på ca. 90 %.

Referanser 

  1. Beaty JH, Kasser JR (ed): Rockwood and Willkins’ Fractures in Children 9th ED , Lippincott Williams and Wilkins 2019.
  2. Martus, Orthopaedic Knowlage update: Pediatrics 5, AAOS 2016
  3. Principles of fracture remodeling in children, Wilkins, Injury 2005, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15652934