Forebygging av trykksår

19.12.2022Versjon 0.3

Generelt 

Trykksår er krevende å behandle når det først har oppstått, men det nytter å forebygge. Det er estimert at 95% av trykksår kan forebygges og det bør derfor rettes fokus på forebyggende tiltak.

 

Anbefalte tiltak:

 • Vurder alle pasienter for trykksår-risiko.
  • Har pasient trykksår ved innleggelse?
  • Har pasient behov for hjelp til å endre stilling i seng eller stol?
  • Vurderer du det som sannsynlig at pasienten får trykksår under innleggelsen?
 • Undersøk regelmessig huden til alle risikopasienter.
  • Undersøk huden morgen og kveld for tegn på rødhet hos risikopasienter, oftere ved endring / forverring av pasientens tilstand.
  • Undersøk særlig hud over benframspring, områder der pasienten oppgir ubehag eller smerte, hud som utsettes for trykk fra medisinsk utstyr og hudområder uten følesans.
 • Sikre nødvendig trykkfordelende utstyr/underlag hos alle risikopasienter.
 • Sikre pasientens behov for trykkfordelende utstyr/underlag til stol og seng.

  En helhetlig vurdering bør omfatte:

  • Undersøkelse av pasientens hud: rødhet, blemmedannelse, lokal varme, misfarget hud, lokalt ødem, oppbløting av huden, indurasjon (hardhet), ubehag eller smerter
  • Generell helsetilstand
  • Komfort og personlig preferanse
 • Sikre stillingsforandring og tidlig mobilisering hos alle risikopasienter.
  • Sikre stillingsforandring og / eller aktivitet hos alle risikopasienter.
  • Hyppighet av stillingsforandring må ses i sammenheng med underlaget som brukes, pasientens vevstoleranse, hudens tilstand, aktivitets- og mobilitetsnivå og generell medisinsk tilstand.
 • Kartlegg og vurder ernæringsstatus hos alle risikopasienter.
 • Involver pasient og pårørende i planlegging og gjennomføring av trykksår-forebyggende tiltak.
  • Pasient og pårørende skal involveres i planlegging og gjennomføring av trykksårforebyggende tiltak, og få muntlig og skriftlig informasjon om hvilken egeninnsats som kan bidra til å forebygge trykksår
 • Informer om trykksår-risiko og forebyggende tiltak ved henvisning, utskriving og overflytting.

 

Dokumentasjon:

 • Tiltak dokumenteres i DIPS.
 • Trykksår skal kodes i epikrisen.
 • Trykksårrisiko og tiltak skal dokumenteres i sykepleiesammenfatningen ved utreise.
 • Alle trykksår skal dokumenters i DIPS og meldes som uønsket hendelse i Synergi.