Analyser

Hepatitt A virus IgM

22.09.2021Versjon 1.7

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om akutt hepatitt

 

Må sees i sammenheng med Hepatitt A virus IgG.

For kontroll av immunitet eller vaksinasjonsstatus, se Hepatitt A virus IgG

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse.

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

Svartid 

1 dag.

Merknader 

Hepatitt A er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Vurder varsling til smittevernlege, kommuneoverlege, Folkehelseinstituttet og andre instanser.