Analyser

Hepatitt A virus (HAV) IgM

29.05.2024Versjon 1.9

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om akutt hepatitt.

 

Må sees i sammenheng med Hepatitt A virus IgG.

 

For kontroll av immunitet eller vaksinasjonsstatus, se Hepatitt A virus IgG.

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse.

Svar 

  • Negativ
  • Gråsone
  • Positiv

Svartid 

1 dag.

Merknader 

Hepatitt A er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

 

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

 

Vurder varsling til smittevernlege, kommuneoverlege, Folkehelseinstituttet og andre instanser.