Generelt om praktiske prosedyrer

12.02.2020Versjon 1.0

Mange praktiske prosedyrer er utfyllende beskrevet i Elektronisk kvalitetshåndbok (EK), som bare er tilgjengelig for interne brukere i Helse Bergen under 02.9.2.5.3 Brannskadeavdelingen, punkt 02.9.2.5.3.2 Sykepleie.

 

Når det i prosedyrer er anført "vask med klorheksidin" eller "vask med Hibiscrub": Husk at pasienter kan være allergisk overfor klorheksidin.

  • Gå til avsnitt
  • Lukk