Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Bordetella pertussis (kikhoste) toksin IgG

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
13.11.2023Versjon 1.3Forfatter: Andreas Lind, Veselka DimovaGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-13

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om luftveisinfeksjon med Bordetella pertussis (kikhoste) med mer enn 2 ukers sykehistorie.

Antistoffnivået er ikke egnet til å vurdere immunitet mot kikhoste.

Analysevalg ved mistenkt kikhoste er avhengig av sykdomsvarighet:

< 2 uker: Bordetella pertussis (kikhoste) DNA

2 - 4 uker: Bordetella pertussis (kikhoste) DNA og Bordetella pertussis (kikhoste) toksin IgG

> 4 uker: Bordetella pertussis (kikhoste) toksin IgG

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner

 

Husk å angi sykdomsvarighet og vaksinestatus.

Undersøkelsesprinsipp 

ELISA-prinsipp på automatisk analyseplatform, Evolis.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

Svartid 

1-8 virkedager.

Tolkning 

Kikhostetoksin IgG påvises etter ca. 2-4 uker symptomvarighet.

Positivt resultat tolkes utifra opplysninger om aktuelle eller nylige kikhostesymptomer, tidligere sykdom og vaksinasjon.

Merknader 

Kikhoste er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.