Analyser

HIV-2 DNA (provirus)

29.05.2024Versjon 1.5

Indikasjon for prøvetaking 

Analysen utføres ved mistanke om HIV-2-smitte.

Prøvemateriale 

EDTA-blod.

 

Minimum 300 µL.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av HIV-2 proviralt DNA i leukocytter med konvensjonell in-house nested PCR.

Utførende laboratorium 

Humant immunsviktvirus 2 (lenke til Metodekatalogen)

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

2–7 virkedager.

Tolkning 

  • Nylig smitte med HIV kan ikke utelukkes selv om HIV-2 DNA (provirus) er negativ.
  • Serologi er bedre egnet enn PCR til å utelukke HIV-infeksjon, negativ HIV-1+HIV-2 antistoff+antigen i prøve tatt 3 måneder etter siste smitteeksponering utelukker HIV-infeksjon.

Merknader 

Avdeling for Mikrobiologi, OUS Ullevål har referansefunksjon for HIV.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.