Analyser

Chikungunyavirus RNA

10.04.2024Versjon 1.1Forfatter: Andreas Lind

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om nylig/aktuell infeksjon. Se også FHI/Chikungunya (smittevernveilederen)

  • Husk å angi symptomer, samt mulig smittetidspunktog opphold i endemisk område.
  • Dengue-, zika- og chikungunyavirus overføres av samme vektor og kan gi lignende sykdomsbilde.
  • I de fleste tilfeller er serologiundersøkelse også indisert, da selve viremifasen er kort. Se merknader under.

Prøvemateriale 

 

Analysevolum

Minimum 200 µl.

Rekvirering 

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av chikungunyavirus RNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål.

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

1-2 virkedager.

Merknader 

Negativ PCR utelukker ikke sikkert nylig infeksjon, da viremifasen er kortvarig. Ved klinisk mistanke anbefales serumprøve for Chikungunyavirus IgG og Chikungunyavirus IgM (eventuelt med serologi-oppfølgingsprøve om 3-4 uker) med tanke på serokonversjon

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.