Radiusfrakturer hos voksne, TIVA:

29.11.2023Versjon 0.11Forfatter: Elin Strandenes

Målgruppe: 

Radiusfrakturer hos ASA 1og 2-pasienter hvis det er pasientens ønske eller operatør ønsker det ut fra operasjonstekniske årsaker (begrunnes i operasjonsrekvisisjonen i Orbit).

 

Ex på pasienter hvor pleksus-anestesi vanligvis vil være å foretrekke fremfor narkose:

Ikke-fastende pasienter (smerter, kvalme/oppkast, spist siste 6 timer), pasient-ønske, kardiovaskulær sykdom av en viss betydning (vurderes av anestesilege), forventning av moderat til sterke smerter post-operativt etc. Dette avgjøres av anestesilege i hvert enkelt tilfelle.

Kortversjon 

Premedikasjon:

 • Paracet
 • OxyContin po
 • Dexametason. Unngås hos Insulinavhengig DM. Hos ikke-insulinavhenig type 2 gis max 10mg po

 

Peroperativt:

 • TIVA
 • Lokalanestesi ved operatør.
 • evt IV Paracet
 • IV Toradol

 

Postoperativt:

 • IV Fentanyl 0,05mg ved behov
 • T. eller IV Paracet
 • T.Celebra/IV Toradol
 • IV/po opioider

Premedikasjon: 

T.Paracet 1-2g po

T.OxyContin po i tilpassede doser.

T.Dexametason po: < 70kg: 16mg po, >70kg: 20mg po. Ved betydelig avvikende kroppsvekt bruk: 0,25mg/kg, max 24mg. Unngås hos Insulinavhengig DM. Hos Ikke-insulinavhengig type 2 DM: max 10mg.

Ved utsatt inngrep etter at premedikasjon er gitt gis Dexametason helst ikke mer enn to dager på rad, dvs at man unnlater å gi steroider hvis inngrepet utsettes for andre gang.

Peroperativt: 

Hvis ikke Dexametason er gitt som premedikasjon: IV Dexametason 0,2mg/kg IV ( justeres hos pas med lav/høy kroppsvekt)

 • < 70kg: 12-16 mg IV
 • >70kg: 16 - 24 mg IV

Unngås til Insulinavhengig DM. Til ikke-insulinavhengig DM: max 8mg IV

Gis med en gang venflon er etablert (har da bedre analgetisk effekt enn gitt senere/intra-operativt).

 

Anestesi: TIVA

 

Lokalanestesi ved operatør.

IV Paracet 1g x 4

IV Toradol 30mg mot slutten av inngrepet, hvis ikke kontraindikasjoner.

Postoperativt, på postoperativ avdeling: 

IV Fentanyl 0,05mg ved behov

T. eller IV Paracet 1g x 4

T.Celebra 200mg x 2. Byttes v behov ut med IV Toradol dosert x 4-6, max 90 mg/døgn (max 60mg >65år) første 3 døgn.

T.OxyContin x 2 i tilpassede doser fom kvelden operasjonsdagen.

IV Oxy Norm i tilpassede doser.

Ved behov for opioider SC eller IV: Titrer etter retningslinjer «Akutt smerte: Behandling og overvåkning ved bruk av opioider»

T.Oxy Norm 5-10 mg ved behov, inntil x 6

 

Ved utskrivelse til sengepost føres dette i Meona.

Utskrivelse til sengepost, råd om smertelindrende behandling i inntil 5 døgn: 

Paracet 1g x 4

 

T.Celebra 200mg x 2. Byttes v behov ut med IV Toradol 30mg x 3 første døgn hvis behov og inneliggende.

T.OxyContin i tilpassede doser, ex 10 (-20)mg po

 

Hvis inneliggende kan flg også benyttes ved behov:

IV Oxy Norm i tilpassede doser.

Titrer etter retningslinjer «Akutt smerte: Behandling og overvåkning ved bruk av opioider»;

T.Oxy Norm 5-10 mg ved behov, inntil x 6.

Referanser 

 1. Gjennomgått av Dr.PA Hunderi, K.Pilskog og ECK Strandenes
 2. Bergen 22.mai 2018
 3. Dexametasone and Surgical-Site Infection. TB Corcoran et al, NEJM 2021