Analyser

Anaplasma (Ehrlichia) antistoff

08.04.2024Versjon 1.1Forfatter: Andreas Lind

Indikasjon 

Vanligvis asymptomatisk eller svært milde symptomer. Influensalignende symptomer (feber, hodepine, muskel- og leddsmerter, generell slapphet), gjerne etter insektbitt (flåttbitt). Feber, utslett og uveitt kan forekomme.

Se også SSI.dk.

Prøvemateriale 

Rekvirering  

  • Sendeprøve til utførende laboratorium.
  • Rekvisisjon (Sample Submission Form - Human Diagnostic Analyses).
  • Opplysninger om reiser, sykdomsvarighet, kliniske symptomer (evt. flåttbitt) og antatt smittested skal anføres.

Prøvetaking 

Prøven tas tidligst mulig i sykdomsforløpet og 2-4 uker senere. Eventuelt gjentas undersøkelsen 4 uker etter andre prøve.

Prøvebehandling 

Sentrifugeres innen 2 timer.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag, skal den oppbevares kjølig (2-8º C) og sendes snarest mulig.

Undersøkelsesprinsipp 

Antistoffer påvises mot hele bakterieceller ved immunfluorescensmikroskopi. Resultatet angis som en titer.

Utførende laboratorium 

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Danmark

Svar 

Svaret angis i titerenheter med opplysning om grenseverdier, som angir når prøven er positiv eller negativ.

Svartid 

Analysen utføres én gang i uken, og svar avgis umiddelbart deretter.

Tolkning 

  • Ehrlichia IgG titer < 64 betraktes som negativ.
  • Ehrlichia IgG titer ≥ 64 betraktes som positiv.

 

Den utvidede måleusikkerheten med dekningsfaktor k=2 for analysen er ± 1 titertrinn inklusiv preanalytiske bidrag. Måleusikkerheten er beregnet på titertrinn 64.

Merknader 

Differensialdiagnoser omfatter blant annet andre rickettsioser (inkludert Q-feber), borreliose, denguefeber og andre virussykdommer.

 

Synonymer: Anaplasmose, Ehrlichiose ("human granulocytic ehrlichiosis" (HGE) eller "human monocytic ehrlichiosis" (HME)).

 

Pris pr. januar 2024: DKK 2205.

Akkreditert 

Undersøkelsen er akkreditert av DANAK etter ISO 17025.