Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Influensa A, B hurtigtest

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
13.12.2023Versjon 1.6Forfatter: Andreas LindGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-01

Indikasjon for prøvetaking 

Bruk av Influensavirus A, B RNA (ordinær test) er ALLTID hovedregel.

 • Hurtigtest er kun tilgjengelig innen OUS.
 • Hurtigtest brukes kun etter indikasjoner angitt under, og kun dersom det samtidig gir en konkret betydelig konsekvens ved ø-hjelp. Dersom pasient uansett skal smitteisoleres og det ikke er annen indikasjon for bruk av hurtigtest, skal ordinær test benyttes.

 

Kriterier under forutsetter at triage indikerer mistanke om luftveisinfeksjon (hoste, feber siste 2 dager) hos ø-hjelp pasient.:

 1. Plasseringsproblemer der negativ test har stor betydning for valg av post/rom.
 2. Intensivbehandling eller ø hjelp aerosolgenererende prosedyrer.

Prøvemateriale 

Nasopharynxprøve eller Halsprøve i virus transportmedium.

Materiale fra nedre luftveier i steril prøvebeholder.

Minimum 300 µL.

Rekvirering 

Ullevål Sykehus:

 1. Elektronisk rekvirering påkrevet, velg «Influensa A, B RNA Hurtigtest»
 2. Send prøven så fort som mulig til Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS Ullevål, rørpost nr 900

 

Rikshospitalet:

 1. Elektronisk rekvirering av Influensa RNA-hurtigtest er ikke tilgjengelig, velg «SARS-CoV-2 RNA (Hurtigtest) som er elektronisk rekvirerbar. Hurtigtesten analyserer både SARS-CoV-2, Influensa A/B og RSV»
 2. Send prøven så fort som mulig til Avdeling for medisinsk biokjemi B2. 2 etasje.
 3. Ring og avtal på telefon
     • Hverdager 08.00-20:00, lørdag 08:00- 14.30 og søndag/helligdag 09:00-13.30. Ring 23071113
     • Utenfor ordinær åpningstid (Kveld/natt): Avtal med Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS Rikshospitalet (call 26663)

Radiumhospitalet:

 1. Elektronisk rekvirering påkrevet, velg «Influensa A,B RNA (Hurtigtest)»
 1. Lever prøven så fort som mulig til Avdeling for medisinsk biokjemi:
 • Mandag-fredag 08.00-15.00: Lever prøve og rekvisisjon til personale på rom A118
 • 00-08.00 hverdager, og hele døgnet helg/helligdag: Prøven leveres i kjøleskap i korridor utenfor A118. Rekvisisjonen legges i låst postkasse ved siden av. Gi beskjed til laboratorievakt på calling 15-5911 når prøven er levert

 

Aker sykehus:

 1. Elektronisk rekvirering påkrevet, velg LUFTHP (SARS-CoV-2 RNA, Influensa A+B eller RSV) i DIPS
 2. Send prøven så fort som mulig til Avdeling for medisinsk biokjemi i rørpost. Avtal ønske om analyse på telefon 22894191 med vakthavende bioingeniør på kveld – og nattevakter, og hele døgnet helg/helligdag. Hverdager 0730-1500 er det ikke behov for å avtale i forkant av forsendelse
 1. Angi "hurtigtest" og klinisk informasjon, eget navn samt telefon/calling på rekvisisjonen for tilbakemelding om prøveresultat

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av Influensa A og B RNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Analyseplattform: GeneXpert (Cepheid).

Utførende laboratorium 

 • Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS Ullevål
 • Enhet for virologi- og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet
 • Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS Radiumhospitalet
 • Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS Aker

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

Ca 90 minutter fra mottatt prøve til ferdig svar ut. På kveld/natt må det påregnes noe lengre svartid.

MERKNADER 

 • Siden hurtigtestene utføres i ulike kombinasjonskit, vil det av og til kunne rapporteres svar på ytterligere analyser utover det som er rekvirert.
 • Både positive og negative svar på influensa er nomiativt meldepliktige (Gruppe A) til MSIS. Se Meldepliktige sykdommer i MSIS.