Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Influensa A, B hurtigtest

16.12.2021Versjon 1.1

Indikasjon for prøvetaking 

Hurtigtest er kostbart og skal kun benyttes der et raskt svar har direkte konsekvens for (OG/ELLER):

 • Isolasjon/pasientlogistikk
 • Valg av behandling
 • Videre utredning (differensialdiagnostikk)

Prøvemateriale 

Nasopharynxprøve eller Halsprøve i virus transportmedium.

Materiale fra nedre luftveier i steril prøvebeholder.

Minimum 300 µL.

Rekvirering 

Ullevål Sykehus:

 1. Elektronisk rekvirering påkrevet, velg «Influensa A, B RNA Hurtigtest»
 2. Send prøven så fort som mulig til Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS Ullevål, rørpost nr 900

Rikshospitalet:

 1. Avtal ønske om analysen telefonisk avhengig av tidspunkt på følgende numre:
  • Mandag-fredag 08:00-15:30: Telefon 90628040
  • Lørdag 08:00-15.30: Telefon 95782477 (Vakthavende lege Rikshospitalet)
  • Søn-/helligdag 09:00-14:30: Telefon 95782477 (Vakthavende lege Rikshospitalet)
  • Utenfor ordinær åpningstid (Kveld/natt): Avtal med Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS Rikshospitalet (call 26663)
 2. Elektronisk rekvirering er ikke tilgjengelig.

Angi "hurtigtest" og klinisk informasjon, eget navn samt telefon/calling på rekvisisjonen for tilbakemelding om prøveresultat

 1. Send prøven så fort som mulig:
  • Hverdager 08:00-15:30: Direkte til Mikrobiolgisk avdeling- Virus Lab/Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi 3.etg. B2 3009/3012
  • Kveld/natt (utenfor ordinær åpningstid): Avtal med Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS Rikshospitalet (call 26663)

 

Radiumhospitalet:

 1. Elektronisk rekvirering påkrevet, velg «Influensa A,B RNA (Hurtigtest)»
 1. Lever prøven så fort som mulig til Avdeling for medisinsk biokjemi:
 • Mandag-fredag 08.00-15.00: Lever prøve og rekvisisjon til personale på rom A118
 • 00-08.00 hverdager, og hele døgnet helg/helligdag: Prøven leveres i kjøleskap i korridor utenfor A118. Rekvisisjonen legges i låst postkasse ved siden av. Gi beskjed til laboratorievakt på calling 15-5911 når prøven er levert

 

Aker sykehus:

 1. Elektronisk rekvirering påkrevet, velg LUFTHP (SARS-CoV-2 RNA, Influensa A+B eller RSV) i DIPS
 2. Send prøven så fort som mulig til Avdeling for medisinsk biokjemi i rørpost. Avtal ønske om analyse på telefon 22894191 med vakthavende bioingeniør på kveld – og nattevakter, og hele døgnet helg/helligdag. Hverdager 0730-1500 er det ikke behov for å avtale i forkant av forsendelse
 1. Angi "hurtigtest" og klinisk informasjon, eget navn samt telefon/calling på rekvisisjonen for tilbakemelding om prøveresultat

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av Influensa A og B RNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Analyseplattform: GeneXpert (Cepheid).

Utførende laboratorium 

Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS Ullevål

Enhet for virologi- og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet

Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS Radiumhospitalet

Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS Aker

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

 

Alle svar legges fortløpende ut elektronisk i DIPS .

Kun positive svar ringes direkte til rekvirent ved oppgitt telefonnummer/calling.

Svartid 

Ca 90 minutter fra mottatt prøve til ferdig svar ut. På kveld/natt må det påregnes noe lengre svartid.

MERKNADER 

 • Siden hurtigtestene utføres i ulike kombinasjonskit, vil det av og til kunne rapporteres svar på ytterligere analyser utover det som er rekvirert.
 • Både positive og negative svar på influensa er nomiativt meldepliktige (Gruppe A) til MSIS. Se Meldepliktige sykdommer i MSIS.