Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Influensa A, B hurtigtest

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
01.12.2022Versjon 1.2

Indikasjon for prøvetaking 

Hurtigtest er kostbart og skal kun benyttes der et raskt svar har direkte konsekvens for (OG/ELLER):

 • Isolasjon/pasientlogistikk
 • Valg av behandling
 • Videre utredning (differensialdiagnostikk)

Prøvemateriale 

Nasopharynxprøve eller Halsprøve i virus transportmedium.

Materiale fra nedre luftveier i steril prøvebeholder.

Minimum 300 µL.

Rekvirering 

Ullevål Sykehus:

 1. Elektronisk rekvirering påkrevet, velg «Influensa A, B RNA Hurtigtest»
 2. Send prøven så fort som mulig til Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS Ullevål, rørpost nr 900

 

Rikshospitalet:

  1. Avtal ønske om analysen på forhånd telefonisk avhengig av tidspunkt på følgende numre:
   • Mandag-fredag 08:00-15:30: Telefon 90628040 (hvis ikke svar på mob.nr. ring 71099).
   • Mandag-fredag 15.30-20.00. Telefon 95782477 (Vakthavende lege Rikshospitalet)
   • Lørdag 08:00-14.30: Telefon 95782477 (Vakthavende lege Rikshospitalet)
   • Søn-/helligdag 09:00-13:30: Telefon 95782477 (Vakthavende lege Rikshospitalet)
   • Utenfor ordinær åpningstid (Kveld/natt): Avtal med Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS Rikshospitalet (call 26663)
  2. Elektronisk rekvirering er ikke tilgjengelig. Ordinær influensa A, B RNA kan bestilles elektronisk. Omgjøres til hurtigtest etter direkte avtale med laboratoriet FØR prøven sendes. SE ovenfor hvem som skal kontaktes ved ulike tidspunkt før sending av prøven.

    

   Angi "hurtigtest" og klinisk informasjon, eget navn samt telefon/calling på rekvisisjonen for tilbakemelding om prøveresultat

   1. Send prøven så fort som mulig:
    • Hverdager 08:00-20:00:
     • Hverdager 08:00-15:30 og lørdag 08:00- 14.30, Virus Lab/Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi 3.etg. B2 3009/3012
     • Hverdager 15:30-20:00 og søndag 09:00-13.30 Avdeling for medisinsk biokjemi B2. 2 etasje.
    • Kveld etter 20:00/natt (utenfor ordinær åpningstid): Avtal med Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS Rikshospitalet (call 26663)

 

Radiumhospitalet:

 1. Elektronisk rekvirering påkrevet, velg «Influensa A,B RNA (Hurtigtest)»
 1. Lever prøven så fort som mulig til Avdeling for medisinsk biokjemi:
 • Mandag-fredag 08.00-15.00: Lever prøve og rekvisisjon til personale på rom A118
 • 00-08.00 hverdager, og hele døgnet helg/helligdag: Prøven leveres i kjøleskap i korridor utenfor A118. Rekvisisjonen legges i låst postkasse ved siden av. Gi beskjed til laboratorievakt på calling 15-5911 når prøven er levert

 

Aker sykehus:

 1. Elektronisk rekvirering påkrevet, velg LUFTHP (SARS-CoV-2 RNA, Influensa A+B eller RSV) i DIPS
 2. Send prøven så fort som mulig til Avdeling for medisinsk biokjemi i rørpost. Avtal ønske om analyse på telefon 22894191 med vakthavende bioingeniør på kveld – og nattevakter, og hele døgnet helg/helligdag. Hverdager 0730-1500 er det ikke behov for å avtale i forkant av forsendelse
 1. Angi "hurtigtest" og klinisk informasjon, eget navn samt telefon/calling på rekvisisjonen for tilbakemelding om prøveresultat

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av Influensa A og B RNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Analyseplattform: GeneXpert (Cepheid).

Utførende laboratorium 

Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS Ullevål

Enhet for virologi- og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet

Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS Radiumhospitalet

Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS Aker

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

 

Alle svar legges fortløpende ut elektronisk i DIPS .

Kun positive svar ringes direkte til rekvirent ved oppgitt telefonnummer/calling.

Svartid 

Ca 90 minutter fra mottatt prøve til ferdig svar ut. På kveld/natt må det påregnes noe lengre svartid.

MERKNADER 

 • Siden hurtigtestene utføres i ulike kombinasjonskit, vil det av og til kunne rapporteres svar på ytterligere analyser utover det som er rekvirert.
 • Både positive og negative svar på influensa er nomiativt meldepliktige (Gruppe A) til MSIS. Se Meldepliktige sykdommer i MSIS.